Університет соціальної психології і гуманітарних наук (SWPS, Польща)

загруженное

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» є чинним партнером Університету соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – Польща, м.Варшава)

14 травня 2015 підписано Угоду про міжнародне співробітництво між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Університетом соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS – Польща, м.Варшава) в області створення і реалізації програми подвійного диплому бакалаврського рівня за спеціальністю «Психологія»

Відповідно до норм підписаної Угоди передбачається:

1) Кожен студент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ», якою успішно закінчив два курси за відповідним напрямом підготовки і має достатній для засвоєння навчального матеріалу рівень володіння англійською або польською мовами, матиме можливість навчатися три семестри в SWPS на умовах окремого договору.

2) Під час навчання студенти будуть не тільки засвоювати навчальний матеріал, а й знайомитися з тисячолітньою історією Польщі та її культурною спадщиною.

3) Угода передбачає, що студенти Харківської політехніки після закінчення терміну навчання в SWPS і останнього семестру четвертого курсу в НТУ «ХПІ» будуть допущені до захисту дипломної роботи. У разі успішного захисту диплома перед спільною комісією НТУ «ХПІ» – SWPS, учасник програми отримає одночасно два окремих диплома (НТУ «ХПІ» та SWPS відповідно), кожен з яких, відповідно до національного законодавства, мати самостійну юридичну силу.

SWPSУніверситет Соціальної Психології і Гуманітарних Наук (SWPS) є одним з найважливіших і відомих вищих навчальних закладів у Польщі, що пропонують високоякісну освіту з 1996 року. Основна філія знаходиться у Варшаві, а інші в Познані, Вроцлаві, Катовіцах і Сопоті.

Висококваліфікований і досвідчений професорсько-викладацький склад, безсумнівно, один з найбільших активів університету. В даний час, в SWPS працюють 80 професорів, 54 доцента і 195 кандидатів наук. На регулярній основі, студенти залучені в безлічі науково-дослідних проектів, які фінансуються з різних грантів Європейського Союзу. Все це знаходить відображення у великій кількості публікацій, написаних співробітниками, викладачами та студентами. Програми навчання в SWPS носять міждисциплінарний характер.

www.swps.pl