V Міжнародна науково-практична конференція «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами»

Шановні колеги!
З великим задоволенням повідомляємо, що 28-29 жовтня 2021 року наша кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» проводила V Міжнародну науково-практичну конференцію «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами» («Leaders of the ХХІ century. Personality formation of charismatic leader on the basis of humanitarian technologies for social systems management»). 28 жовтня відбулося пленарне засідання. У конференції взяли участь 124 учасника з таких країн: Україна, Молдова, Франція, Румунія, Боснія, Японія, Туркменістан, Азербайджанська Республіка, Марокко. Серед учасників: 2 академіка; 4 члена-кореспондента, 27 докторів наук; 36 кандидатів наук; 18 викладачів та вчителів; 21 здобувач третього рівня вищої освіти; 16 здобувачів першого та другого рівня вищої освіти.
Щиро дякуємо за всебічну підтримку в організації конференції президенту НАПН України, академіку, д-ру філос. н., Кременю В.Г., академіку – секретарю, д-ру пед. н., Ничкало Н.Г. та директору інституту академії, академіку, д-ру техн.н., Бикову В.Ю.
Доповіді здобувачів розкривають різнопланові актуальні питання лідерства у сучасному мінливому світі. Більшість учасників пленарного засідання як іноземних, так і українських презентують свої доповіді англійською мовою.
Дякуємо всім, хто взяв участь у цій конференції та сподіваємося на подальшу співпрацю!!!