ВИСТУП АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

12 жовтня 2021 року кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» провела VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, здобувачів вищої освіти та молодих вчених «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» (“PSYCHOLOGICAL TOOLS THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL OF MODERN YOUTH: THEORY AND PRACTICE”).

На фото: на пленарному засіданні із привітальним словом виступає зав.кафедрою, проф. О. Романовський

У конференції взяли участь: 107 молодих вчених та здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього рівнів вищої освіти за спеціальностями 053 «Психологія», 011 «Освітні, педагогічні науки» з наступних країн: Україна, Молдова, Франція, Чехія, Південна Корея, Туреччина, Туніс, Нігерія, Марокко, Еквадор. Конференція проводилась українською та англійською мовами.

Аспіранти кафедри (П. Пономаренко та К. Підгорний) презентували результати своїх досліджень англійською мовою перед вітчизняними та іноземними учасниками конференції:

На фото: виступ аспіранта П. Пономаренко

На фото: презентація доповіді П. Пономаренко

Аспірант К. Підгорний виступив із доповіддю «Training technology in the formation of the leadership position of future public administration experts».

На фото: виступ аспіранта К. Підгорного

На фото: презентація виступу аспіранта К. Підгорного

Молоді вчені з різних країн представили цікаві доповіді на пленарному засіданні конференції, що розкривали різнопланові актуальні психолого-педагогічні питання сьогодення. Деякі фрагменти презентацій представлені на фото нижче.

На фото: виступ на пленарному засіданні Sanae Zenati (Morocco)

На фото: виступ на пленарному засіданні Muhlis Yalchıner (Turkey)

На фото: виступ на пленарному засіданні Olcar Özdemir (Turkey)

На фото: виступ на пленарному засіданні Linda jlassi (Tunisia)

На фото: виступ на пленарному засіданні доцента кафедри А. Книш