ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗА ФАХОМ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Вступне випробування в аспірантуру за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» відбувся 1 вересня 2022 року, о 11.00 год. на корпоративній платформі офіс 365. Екзамен приймала екзаменаційна комісія у складі:

  1. голова предметної комісії – гарант ОНП, д.пед.н., проф. Ігнатюк О.А.
  2. зав. каф., д.пед.н., проф. Романовський О.Г.
  3. к.пед.н., доц. Гура Т.В.
  4. к.пед.н., доц. Резнік С.М.

Програму вступного іспиту складено відповідно до стандарту вищої освіти магістра за спеціальністю 011, що дозволяє ґрунтовно визначити готовність абітурієнта до навчання за третім освітньо-науковим рівнем по спеціальності.

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ( https://bit.ly/305Py2G ), правил прийому до Університету (http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/admission_rules/ ), правил прийому до аспірантури (додаток до правил прийому до НТУ «ХПІ», https://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=1414).

На фото: початок екзамену

На фото: ідентифікація вступників

На фото: вибір білетів через генератор випадкових чисел

На фото: вступники отримують білети

На фото: підготовка по білетам

На фото: предметна комісія заслуховує відповіді вступників