ВИСТУП АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

19-21 жовтня 2022 року у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулась XXX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2022)». Організатори конференції: НТУ «ХПІ» (Україна), Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Софійський університет «Св. Климент Охридський», Варшавська та Познанська політехніки (Польща), Петрошанський університет (Румунія).

У конференції взяли участь понад 2200 вчених, педагогів, спеціалістів. Вони представляють дванадцять регіонів України та десять зарубіжних країн: Угорщину, Німеччину, Болгарію, Румунію, Польщу, Грецію, Сербію, Казахстан, Грузію, Туркменістан.

Вважаємо потрібним зазначити, що навіть у складні воєнні часи НТУ «ХПІ» продовжує міжнародну співпрацю і аспіранти кафедри мають можливість долучитися до міжнародної академічної спільноти.

На пленарному засіданні 19 жовтня 2022 року, яке відбулось на платформі Zoom, аспіранти та викладачі кафедри змогли прослухати доповідь Лауреата Нобелівської премії з фізики, професора університету Прінстона Фредеріка Данкана Майкл Голдей (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2022/10/20/microcad-2022-2/). У пленарному засіданні MicroCAD-2022 взяло участь близько 300-ти вчених із 12-ти країн світу. Для аспірантів кафедри, об’єктом дослідження яких є професійна підготовка майбутніх інженерів, особливо цікавими також бути виступи представників стейкхолдерів інженерної галузі.

На фото: аспіранти кафедри слухають доповідь Лауреата Нобелівської премії з фізики, професора університету Прінстона Фредеріка Данкана Майкл Голдей

На фото: аспіранти на пленарному засіданні конференції

21 жовтня 2022 року відбулось засідання підсекції конференції MicroCAD-2022, на якому аспіранти кафедри представили результати власних досліджень англійською мовою перед учасниками конференції.

На фото: із привітальним словом до учасників конференції звернувся зав.каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, чл.-коресп. НАПН України, д-р. пед. н., проф. О.Г. Романовський

На фото: виступ із доповіддю гаранта ОНП «Освітні, педагогічні науки», д-р. пед. н., проф. О.А. Ігнатюк

На фото: виступ із доповіддю англійською мовою аспірантки кафедри Н.В. Кравцової

На фото: виступ із доповіддю англійською мовою аспірантки кафедри І.О. Прасол

На фото: виступ із доповіддю англійською мовою аспірантки кафедри Д.Є. Наглої

На фото: до виступу доповідача запрошує ведуча підсекції конференції д.н. з держ.упр., проф. Л.М. Грень

На фото: виступ із доповіддю англійською мовою «The influence of leadership on the formation of the professional image of a future specialist in educational pedagogical sciences in institutions of higher education» аспірантки кафедри М.Ш. Курбанової (Туркменістан)

На фото: виступ із доповіддю англійською мовою Лінди Джлассі (Туніс)

На фото: із заключним словом виступає зав.каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, чл.-коресп. НАПН України, д.пед.н., проф. О.Г. Романовський