Запрошуємо взяти участь у конференції «ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення 15-16 листопада 2018 року

Робота конференції планується за такими секціями:

 1. Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральнісних основ та відповідальності національної гуманітарно-технічної еліти (голова: Пономарьов Олександр Семенович, т. 707-64-90; секретар: Воробйова Євгенія Вячеславівна, моб. +380509708341. Email: evorobjova@ukr.net

 2. Спадкоємність історичного досвіду як фактор соціального прогресу (голова: Ніколаєнко Віталій Іванович, т. 707-65-93; секретар: Савченко Леонід Петрович, т. 707-68-29). E-mail: leonid_ps@yahoo.com

 3. Реформування підготовки молодих викладачів та науковців на основі розвитку духовно-моральних цінностей та особистої відповідальності (голова – Книш Анастасія Євгенівна моб. +380979802541; секретар Мовчан Яна Олександрівна моб. +3809995301604) E-mail: yana.movchan.khpi@gmail.com

 4. Соціальна відповідальність бізнесу і сучасна цивілізація (голова: Архієреєв Сергій Ігорович, т. 707-69-49; секретар: Волоснікова Наталія Миколаївна, моб. +380637657555). E-mail: volosnikova@ukr.net

 5. Механізми правової відповідальності як чинники забезпечення життєздатності громадянського суспільства (голова: Перевалова Людмила Вікторівна, т. 707-62-09; секретар: Гаряєва Ганна Михайлівна, т. 707-62-09). E-mail: olaolaola@ukr.net

 6. Моральні аспекти глобальних проблем цивілізації (голова: Петутіна Олена Олександрівна, т. 707-68-73; секретар: Міщенко Марина Миколаївна, моб. +380509346945). E-mail: vykladach.ukr@gmail.com

 7. Технічний прогрес та відповідальність фахівця (голова: Лазуренко Олександр Павлович, моб. +380509380348; секретар: Костюков Іван Олександрович, тел. (057) 707-65-44). E-mail: lazurenkoap@i.ua

 8. Значущість науки і техніки у долі людської цивілізації (історичний аспект). (голова: Скляр Володимир Миколайович, т. 707-65-03; секретар: Гутник Марина Валеріївна, моб. +380509710612). E-mail: marinazoza@gmail.com

Форма роботи конференції: очна, дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для своєчасної підготовки програми і матеріалів конференції просимо Вас подати секретарям секцій:

• текст статті в електронному на одній із робочих мов (5-7 сторінок) згідно з вимогами до 01 листопада 2018 року.

Вимоги до оформлення статей

 1. Приймаються до друку оригінальні матеріали науково-практичного характеру з тематичних напрямків конференції.
 2. Стаття подається у форматі Microsoft Word 6,0/2003 (*.doc або *.rtf). Ім’я файлу (латинськими літерами) повинне відповідати прізвищу першого автора.
 3. Текст статті має бути набраним через 1,5 інтервала, шрифт Times New Roman, кегль 14, абзацний відступ – 1,25 см.; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,5 см.
 4. Порядок розташування матеріалу
 • безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ ДРУКУЄТЬСЯ УДК статті;

 • через рядок по правому краю друкуються курсивом прізвища авторів та ініціали, через кому з нового абзацу місто та країна;

 • через рядок по центру напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується назва статті;

 • через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст статті, відформатований по ширині рядка;

 • рисунки, схеми і графіки мають бути виконані у чорно-білому варіанті;

 • через один рядок друкується список літератури мовою оригінала, оформлений згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1 та відповідно до Бюлетеню ВАК № 3,2008 та транслітерація списку літератури;

 • через рядок з відступом (1,25 см) друкуються анотації та ключові слова: українською, англійською й російською мовами.

Порядок анотацій:

– ініціали та прізвища авторів (посередині рядка);

– через рядок з відступом (1,25 см) великими літерами посередині назва статті;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст анотації;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкуються ключові слова.

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати статті, що оформлені з порушенням цих вимог, не відповідають тематичним напрямкам роботи конференції, або подані пізніше встановленого терміну.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА