Запрошуємо взяти участь у конференції “Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості…”

Вельмишановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення 16 листопада 2017 року

Робота конференції планується за такими секціями: 

 • Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральнісних основ та відповідальності національної гуманітарно-технічної еліти (голова: Пономарьов Олександр Семенович, т. 707-64-90; секретар: Чебакова Юлія Григорівна,моб. +380509356462. E-mail: chebakova.khpi@com
 • Спадкоємність історичного досвіду як фактор соціального прогресу (голова: Ніколаєнко Віталій Іванович, т. 707-65-93; секретар: Савченко Леонід Петрович, т. 707-68-29). E-mail: leonid_ps@yahoo.com
 • Соціальна відповідальність бізнесу і сучасна цивілізація (голова: Архієреєв Сергій Ігорович, т. 707-69-49; секретар: Волоснікова Наталія Миколаївна, моб. +380637657555). E-mail: volosnikova@net
 • Механізми правової відповідальності як чинники забезпечення життєздатності громадянського суспільства (голова: Перевалова Людмила Вікторівна, т. 707-62-09; секретар: Гаряєва Ганна Михайлівна, т. 707-62-09).

E-mail: olaolaola@ukr.net

  5.Соціальна відповідальність у системі цінностей сучасного суспільства (голова:Клименко Олена Юріївна, т. 707-68-36; секретар: Голованов Борис Дмитрович, моб. +380673077866). E-mail: socpol@gmail.com

6.Гуманітарна оцінка техніки й технологій: протиріччя техногенної цивілізації (голова:Тарароєв Яків Володимирович, т. 707-60-20; секретар: Міщенко Марина Миколаївна, моб. +380509346945).

E-mail: vykladach.ukr@gmail.com

7.Технічний прогрес та відповідальність фахівця (голова: Лазуренко Олександр Павлович, т. 720-61-76; секретар: Червоненко Іван Ігорович, моб. +380935567444). E-mail: lasurenko@kpi.kharkov

 1. Значущість науки і техніки у долі людської цивілізації (історичний аспект). (голова: Скляр Володимир Миколайович, т.707-65-03; секретар: Гутник Марина Валеріївна, моб. +380509710612).

E-mail: marinazoza@gmail.com

Форма роботи конференції: дистанційна, заочна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для своєчасної підготовки програми і матеріалів конференції просимо Вас подати секретарям секцій:

 • текст статті в електронному на одній із робочих мов (3-5 сторінок) згідно з вимогами до 10 листопада 2017 року.

Вимоги до оформлення статей

 1. Приймаються до друку оригінальні матеріали науково-практичного характеру з тематичних напрямків конференції.
 2. Стаття подається у форматі Microsoft Word 6,0/2003 (*.doc або *.rtf). Ім’я файлу (латинськими літерами) повинне відповідати прізвищу першого автора.
 3. Текст статті має бути набраним через 1,5 інтервала, шрифт Times New Roman, кегль 10, абзацний відступ – 1,25 см.; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,5 см.
 4. Порядок розташування матеріалу
 • безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ ДРУКУЄТЬСЯ УДК статті;
 • через рядок по правому краю друкуються курсивом прізвища авторів та ініціали, через кому з нового абзацу місто та країна;
 • через рядок по центру напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується назва статті;
 • через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст статті, відформатований по ширині рядка;
 • рисунки, схеми і графіки мають бути виконані у чорно-білому варіанті;
 • через один рядок друкується список літератури мовою оригінала, оформлений згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1 та відповідно до Бюлетеню ВАК № 3,2008 та транслітерація списку літератури;
 • через рядок з відступом (1,25 см) друкуються анотації та ключові слова: українською, англійською й російською мовами. Порядок анотацій:

– ініціали та прізвища авторів (посередині рядка);

– через рядок з відступом (1,25 см) великими літерами посередині назва статті;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст анотації;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкуються ключові слова.

6. Оргкомітет залишає за собою право не друкувати  статті, що оформлені з порушенням цих вимог, не відповідають тематичним напрямкам роботи конференції, або подані пізніше встановленого терміну.

Заявка учасника