Запрошуємо взяти участь в конференції «Лідери ХХІ століття. Формування особистості … “

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, Харківський фонд психологічних досліджень, Товариство психологів України (м. Харків), Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвія), Могильовський державний університет, ім. А.О. Кульшова (м. Могильов, республіка Білорусь), Школа менеджменту університету Тампере (Фінляндія)

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції

«ЛІДЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА НА ОСНОВІ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Our motto is: “The leader who made himself is better than leader by birth”

 

Конференція відбудеться 21-22 вересня 2017 року на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Форма роботи конференції: очна та заочна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОНТАКТІВ

Адреса оргкомітету: Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, навчальний корпус У2.

Контактні телефони: +38-057-707-64-90, +38-057-707-68-60

E-mail: psy_conference_khpi@ukr.net

Інформацію про конференцію можна знайти на офіційній сторінці кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І.А. Зязюна НТУ «ХПІ» http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/konferentsii

Основні напрями роботи конференції:

Секція 1. Лідерство і соціальний прогрес. Голова секції: проф. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.т.н., проф. Пономарьов Олександр Семенович; секретар секції: доц. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.пед.н., доц. Чебакова Юлія Григорівна.

Секція 2. Формування харизматичних лідерів як один з пріоритетних напрямків виховання національної гуманітарно-технічної еліти. Голова секції: проф. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.пед.н., доц. Гура Тетяна Віталіївна; секретар секції: пошукач каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна Костиря Ірина Валентинівна.

Секція 3. Традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у сфері освіти лідерів. Голова секції: проф. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, д.н. з держ.упр., доц. Мороз Володимир Михайлович; секретар секції: доц. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.пед.н., доц. Чала Юлія Миколаївна

Секція 4. Розробка та використання технологій фізкультурно-спортивної діяльності у освіті лідера. Голова секції: доц. к.ф.в., к.пед.н. Тіняков Артем Олександрович; секретар секції: викл. к.ф.в., к.психол.н., ст.н.с. Поляков Ігор Олександрович.

Секція 5. Соціальна адекватність та відповідальність лідера. Голова секції: зав. каф. соціології та політології, д.соц.н., к.психол.н., проф., заслужений робітник освіти України Бурега Валерій Васильович; секретар секції: асистент каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.психол.н. Мовчан Яна Олександрівна.

Секція 6. Психолого-педагогічні технології формування лідерських якостей сучасного фахівця. Голова секції: проф. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, д.пед.н., проф. Ігнатюк Ольга Анатоліївна; секретар секції: ст. викл. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, к.пед.н. Квасник Ольга Віталіївна.

Голова організаційного комітету:

завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Романовський Олександр Георгійович

Заступники голови організаційного комітету:

професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ», кандидат психологічних наук, професор  Панфілов Юрій Іванович

доцент кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук Тіняков Артем Олександрович

м.т. +38-066-124-91-28

Вчений секретар конференції:

к.пед.н., доц. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, доц. Солодовник Тетяна Олександрівна.

м.т. +38-067-995-86-27

Відповідальний секретар конференції:

к.пед.н., ст. викл. каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна Шаполова Вікторія Валеріївна

м.т. +38-050-20-05-244

Технічний секретар конференції:

інженер І к. к.ф.в. Зінченко Ліна Володимірна

м.т. +38-097-607-24-27

Організаційний внесок за участь у конференції: очна – 200 грн., заочна – 150 грн. У його вартість входить: для учасників очної форми – сертифікат учасника конференції, програма конференції, збірник матеріалів конференції в електронному варіанті, участь у творчій програмі, яка присвячена урочистому закриттю конференції, кава-брейк; для учасників заочної форми – сертифікат учасника конференції, програма конференції, збірник матеріалів конференції в електронному варіанті.

Переказ коштів за участь в конференції здійснюється поповненням рахунку на картку ПРИВАТБАНКУ № 5168 7572 9450 1301 на прізвище Гура Тетяна Віталіївна. Комісія за переказ коштів сплачується автором.

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2017 року надіслати на е-mail оргкомітету конференції psy_conference_khpi@ukr.net окремими файлами:

– заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка), вказавши в темі листа відповідний номер секції;

– тези (до 3 сторінок);

– відскановану копію переказу оплати за конференцію (Іванов І.І._оплата).

Оргкомітет не несе відповідальності перед учасниками, які не надіслали свої заявки і організаційний внесок для участі в конференції вчасно.

Заявка та вимоги до оформлення