Звіт аспірантів на засіданні кафедри у 2023/24 навчальному році

10.04.2024 р. на засіданні кафедри було заслухано та обговорено звіти аспірантів стосовно результатів наукової роботи. Аспіранти та наукові керівники виступили з доповідями стосовно роботи аспірантів спеціальностей 053 «Психологія» та 011 «Освітні педагогічні роботи» над дисертаційними дослідженнями, кількістю публікацій, апробацій та інших результатів.

Аспірантка 4-го року Жушма Тетяна Віталіївна навчання виступила зі звітом стосовно підсумкової атестації та доповіла про завершення роботи над дисертацією, отримані результати дослідження, опубліковані праці, апробації та впровадження результатів дослідження. 

На засідання кафедри ухвалили підсумкову атестацію Жушми Тетяни Віталіївни, оскільки визначено, що робота аспірантки виконана відповідно до затвердженого Індивідуального плану, своєчасно, якісно та у повному обсязі.

Рішенням кафедри затверджено відрахування аспіранта 2-го року навчання спец. «Психологія» Леонова Романа Миколайовича у зв’язку з втратою зв’язку із університетом.

Звіти всіх інших аспірантів було затверджено як виконані згідно з їх Індивідуальними планами.