ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Нормативна база

Важливою формою демократизації внутрішньовузівського життя та самоуправління в університеті став колективний договір, в якому визначаються взаємовідносини адміністрації та трудового колективу у сфері виробничих і трудових відносин, соціально-економічного розвитку колективу, охорони праці, здоров’я та відпочинку працівників і членів їх сімей, відповідно до діючого законодавства.

17 березня 2017 року на конференції трудового колективу між адміністрацією НТУ “ХПІ” та комітетом ППО НТУ “ХПІ” був укладений Колективний договір на 2017-2020 р.р. Ознайомитись з ним можна тут.