ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Список голів профбюро

Інформація про голів профспілкових організацій інститутів, факультетів та структурних підрозділів
первинної профспілкової організації Національного технічного університету
 «Харківський політехнічний інститут»

 

Інститут, факультет, підрозділ ПІБ Посада Телефон
1.       Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту (МІТ) Зінченко Олена Іванівна Доцент кафедри теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин 707-69-01
2.       Навчально-науковий інститут електроенергетики, електроніки та електромеханіки (Е) Лєдєньов Володимир Васильович Доцент кафедри інженерної електрофізики 707-60-52
3.       Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут (І) Меньшов Юрій Валентинович Доцент кафедри загальної фізики 0951314823
4.       Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії (ХТ) Багрова Ірина Володимирівна Інженер кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу і екології 707-63-85
5.       Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (БЕМ) Горбунов Микола Петрович Доцент кафедри менеджменту та оподаткування 707-61-96
6.       Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій (КІТ) Шутинський Олексій Григорович Доцент кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 707-66-76
7.       Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії (КН) Єршова Світлана Іванівна Старший викладач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 707-64-74
8.       Факультет соціально-гуманітарних технологій (СГТ) Грень Лариса Миколаївна Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 707-61-48
9.       Факультет міжнародної освіти (ФМО) Колмогорцева Наталя Юріївна Методист факультету міжнародної освіти 704-16-17
10.   Навчальний відділ (НВ) Фроловичева Катерина Михайлівна Інженер відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 707-64-25
11.   Науково-дослідна частина (НДЧ) Гуренко Юлія Іванівна Інженер науково-дослідної частини 707-61-10
12.   Навчально-виробничий центр (НВЦ) Кулакова Ніна Григорівна Інженер навчально-виробничого центру 707-65-19
13.   Навчально-спортивний комплекс та кафедра фізичного виховання (Ф/В) Блошенко Олена Іванівна Доцент кафедри фізичного виховання 704-14-00
14.   Харківський комп’ютерно-технологічний коледж (ХКТК) Старих Ірина Владленівна Викладач Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу 707-68-37
15.   Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (МІПО) Каменєва Тетяна Дмитрівна Заступник директора міжгалузевого інституту післядипломної освіти 707-64-86

706-27-48

16.   Інститут іоносфери (ІІОН) Толстова Тетяна Всеволодівна Інженер інституту іоносфери 707-62-24

706-22-87

17.   Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія»

 (НДПКІ «Молнія»)

Баранов Михайло Іванович Керівник сектору науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія»

 

707-68-41
18.   Адміністративно-господарча частина (АГЧ) Короткова Ніна Іванівна Начальник відділу охорони праці 707-62-18