ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Список голів профбюро

Інформація про голів профспілкових організацій інститутів та структурних підрозділів
первинної профспілкової організації

НТУ  «ХПІ»

 

Інститут, підрозділ ПІБ Посада
1.       Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту (МІТ) Зінченко
Олена Іванівна
Доцент кафедри теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
2.       Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки (Е) Кунченко

Тетяна Юріївна

Доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем
3.       Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики (КМПФМ) Меньшов
Юрій Валентинович
Доцент кафедри фізики
4.       Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії (ХТ) Багрова
Ірина Володимирівна
Інженер кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу і екології
5.       Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (БЕМ) Горбунов
Микола Петрович
Доцент кафедри менеджменту та оподаткування
6.       Навчально-науковий медичний інститут (МО) Морозова Ольга Григорівна Завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії
7.       Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та  інформаційних технологій

(КН та ІТ)

Єршова
Світлана Іванівна
Старший викладач кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління ім. А.В. Дабагяна
8.       Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій (СГТ) Грень
Лариса Миколаївна
Професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами
9.       Навчально-науковий інститут міжнародної освіти (МО) Колмогорцева
Наталя Юріївна
Методист освітнього центру “Німецький технічний факультет”
10.   Навчальний відділ
(НВ)
Фроловичева Катерина Михайлівна Інженер відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
11.   Науково-дослідна частина (НДЧ) Гуренко
Юлія Іванівна
Інженер науково-дослідної частини
12.   Навчально-виробничий центр (НВЦ) Кулакова
Ніна Григорівна
Інженер навчально-виробничого центру
13.   Навчально-спортивний комплекс та кафедра фізичного виховання
(Ф/В)
Блошенко
Олена Іванівна
Доцент кафедри фізичного виховання
14.   Відокремлений структурний підрозділ “Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ “ХПІ”

(ВСП “ХКТФК НТУ “ХПІ”)

Старих
Ірина Владленівна
Викладач Відокремленого структурного підрозділу “Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ “ХПІ”
15.   Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (МІПО) Каменєва
Тетяна Дмитрівна
Заступник директора міжгалузевого інституту післядипломної освіти
16.   Інститут іоносфери (ІІОН) Котов Дмитро Володимирович Старший науковий співробітник інституту іоносфери
17.   Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія»
 (НДПКІ «Молнія»)
Баранов
Михайло Іванович
 

Керівник сектору науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія»

 

18.   Адміністративно-господарча частина
(АГЧ)
Панченко
Єлизавета Вікторівна
Заступник начальника відділу постачання