Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Учебно-методические материалы

Учебные программы:

Навчальна програма дисципліни проектування web-сайту

 

Лабораторные практикумы:

Лабораторний практикум з курсу «Статистична радіофізика»

Лабораторний практикум з курсу «Нелінійні і параметричні явища в радіофізики»

Лабораторний практикум з курсу «Радіотехнічні ланцюги і сигнали»

 

Методические указания:

Методичні вказівки до курсового проектування з курсу Пристрої генерування та формування сигналів. Цифрові та аналогові системи передачі. — Під ред. В.І. Іванова. М. Гаряча лінія Телеком, 2003

Методичні вказівки до практичних занять з використанням ЕОМ на тему «Поширення електромагнітних хвиль у хвилеводі» з курсу «Електродинаміка»

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Експериментальне дослідження параметрів довгих ліній» з курсу «Електродинаміка»

Методичні вказівки до курсового проектування з курсу «Антенно-фідерні системи»

Методичні вказівки до розрахунку РГЗ з курсу «Теорія ймовірності та математична статистика»

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Радіоприймальні пристрої в радіофізиці

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Статистична радіофізика

 

Учебники:

Богданов Д.Ф., Абрамов Ф.В. Основи надійності та експлуатації радіоелектронної апаратури Навчальний посібник.Харків НТУ “ХПІ”, 2005. 341 с.