Про кафедру

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра «Радіоелектроніка» створена в 1971 році та веде підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали», освітня програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій». На кафедрі ведеться підготовка докторів філософії за спеціальністю 104 – «Фізика та астрономія».

Викладання на кафедрі ведуть 5 професорів, 4 доценти, 3 старших викладача, серед них 3 доктори наук та 7 кандидатів наук.

Завідувач кафедри «Радіоелектроніка» – кандидат історичних наук, Кузьменко Наталія Олексіївна (з 2020 року).

Кафедра «Радіоелектроніка» знаходиться на другому поверсі Радіофізичного корпусу, який збудовано у 1960–1970-ті роки. Третій та четвертий поверхи займає Інститут іоносфери НАН та МОН України.

Радіофізичний корпус НТУ «ХПІ»