Про кафедру

Про кафедру

Кафедра організована в 1971 році. З 1989 року веде підготовку бакалаврів , фахівців і магістрів за спеціальністю 7.07.02.01 “Радіофізика і електроніка”. Перший випуск інженерів відбувся в 1995 році. Викладання на кафедрі ведуть 5 професорів , 4 доценти , 4 доктори наук та 5 кандидатів наук .
З метою підвищення якості підготовки фахівців на базі кафедри та Інституту іоносфери МОН і НАН України створено Науково -навчальний центр ” Іоносфера ” . Директором інституту та керівником центру є доктор технічних наук професор І.Ф.ДОМНІН .

Наукові напрямки

Дослідження іоносфери методом некогерентного розсіяння радіохвиль . Розробка апаратури для радіофізичних досліджень ближнього космосу. Розробка систем цифрової обробки сигналів у реальному часі. Розробка моделей іоносфери на основі даних , отриманих методом некогерентного розсіяння .

Випускаючі спеціaльності

Спеціальність 105 «Прикладна фізика і наноматеріали»