Міжнародна діяльність

10 грудня 2013 відбувся візит в НТУ «ХПІ» координатора співробітництва з Росією та країнами СНД Університету Тромсе (Норвегія) Тетяни Савінової. На зустрічі і переговорах були присутні ректор НТУ «ХПІ» професор Товажнянський Л.Л., проректор з науково-педагогічної роботи, що відповідає за міжнародну співпрацю, професор Кравець В.О., директор Інституту іоносфери НТУ «ХПІ», завідувач кафедри радіоелектроніки професор Домнин І . Ф. та начальник відділу міжнародних зв’язків Гончаров А.А.

Договір базувався на вже имевшемся співпрацю Інституту іоносфери НТУ «ХПІ» та кафедрою фізики і технології університету Тромсе. Початком цієї співпраці стала перша міжнародна молодіжна школа Україна-EISCAT, успішно стартувала в Україні в 2007 році. У ній взяли участь 4 викладача з університету Тромсе, 3 професора з Інституту іоносфери, 4 з Радіоастрономічного інституту м. Харкова і більш ніж 30 українських студентів. У 2012 році за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії норвезьким фондом міжнародного співробітництва в галузі вищої освіти (SІU) в рамках програми Євразія був затверджений трирічний Проект CPEA-2012/10021 під назвою “Норвезько-українське співробітництво, спрямоване на сталий розвиток освітнього процесу при дослідженні навколоземного космічного простору “на загальну” суму в 2,5 млн. грн., у реалізації якого взяли участь вчені та викладачі НТУ «ХПІ» та університету Тромсе (більш детальну інформацію про проект та співробітництво університетів див. у додатку).

У ході переговорів, що відбулися з представником Університету Тромсе були підведені підсумки попередньої співпраці і намічені плани на майбутнє. Зокрема, досягнуто домовленості про обмін делегаціями вчених університетів. Університет Тромсе планує прийняти в 2014 році на магістерську програму двох випускників кафедри радіоелектроніки НТУ «ХПІ» (кандидатури підібрані і схвалені обома сторонами). Крім того, в 2014 році норвезький університет готовий також прийняти на наукові стажування та включене навчання наших наукових співробітників, аспірантів і студентів, в першу чергу за програмою МОН України (за рахунок коштів держбюджету). Планується встановити співпрацю між бібліотеками університетів.

Обидві сторони висловили підтримку наявного співпраці Університету Тромсе і НТУ «ХПІ» і мають намір розвивати і розширювати його надалі.

Після переговорів Тетяна Савінова відвідала бібліотеку НТУ «ХПІ», кафедру радіоелектроніки та Інститут іоносфери НТУ «ХПІ».

Довідка щодо університету Тромсе.doc (46,50 kb)

Справка о сотрудничестве университета Тромсе и НТУ ХПИ.doc (46,50 kb)