Структурні підрозділи та наукові центри

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Кафедра «Радіоелектроніка» включає наступні структурні підрозділи:

Міжвідомча науково-дослідна лабораторія електромагнітних технологій (спільно з Інститутом радіофізики і електроніки НАН України). Напрямом діяльності є розробка та впровадження електромагнітних технологій у промисловість, сільське господарство, медицину в Україні та за її межами.

 

Керівник підрозділу – проф. Под’ячий Юрій Іванович

 

Навчально-науковий центр дистанційного радіозондування іоносфери. Метою діяльності ННЦ «ІОН» є підвищення ефективності радіофізичних досліджень атмосфери та геокосмосу, проведення наукових досліджень та розробок та створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних результатів.

 

Керівник підрозділу – проф. Пуляєв Валерій Олександрович

Науково-дослідна лабораторія інтелектуальних систем безпеки. Метою лабораторії є розробка, дослідження, впровадження та обслуговування інтелектуальних систем безпеки, систем відеоспостереження та систем охорони в учбових закладах, промисловості, сільському господарстві Україні та за її межами.

 

Керівник підрозділу – Козлов Сергій Сергійович