Структурні підрозділи

Міжвідомча науково-дослідна лабораторія електромагнітних технологій

Відкрита Міжвідомча науково-дослідна лабораторія електромагнітних технологій спільно з Інститутом радіофізики і електроніки НАН України, котра є структурним підрозділом кафедри «Радіоелектроніка» факультету «Автоматика та приладобудування» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»Співробітництво з НАН України.

Напрямом діяльності є розробка та впровадження електромагнітних технологій у промисловість, сільське господарство, медицину в Україні та за її межами, підвищення рівня співробітництва фахівців НТУ «ХПІ» з вітчизняними та зарубіжними науковцями, які працюють у галузі електромагнітних технологій та радіофізичних досліджень, підвищення рівня освіти студентів та аспірантів у цій області досліджень.

 

Навчально-науковий центр дистанційного радіозондування іоносфери

Навчально-науковий центр дистанційного радіозондування іоносфери є структурним науковим та навчальним підрозділом університету.

Метою діяльності ННЦ «ІОН» є підвищення ефективності радіофізичних досліджень атмосфери та геокосмосу, проведення ним наукових досліджень та розробок, створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних результатів, впровадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі умов здійснення поглибленої наукової і науково-технічної підготовки фахівців.