Студенту

Електронна бібліотека

Курси , що читаються на кафедрі «Радіоелектроніка »

1 . Вступ до спеціальності
2 . чисельні методи
3 . схемотехніка
4 . Теорія ймовірності і математична статистика
5 . напівпровідникова електроніка
6 . Методи математичної фізики
7 . електродинаміка
8 . основи радіоелектроніки
9 . Електротехніка
10 . основи мікроелектроніки
11 . Радіотехнічні ланцюги і сигнали
12 . Коливання і хвилі
13 . Техніка та електроніка надвисоких частот
14 . статистична радіофізика
15 . основи оптоелектроніки
16 . Волоконно- оптичні системи
17 . поширення радіохвиль
18 . ЕОМ – експеримент
19 . Антенно -фідерні системи
20 . Пристрої генерування та формування сигналів
21 . радіофізика
22 . Нелінійні і параметричні явища в радіофізики
23 . Радиоавтоматика
24 . Основи теорії інформації
25 . Радіовиміри
26 . Радіоприймальні пристрої
27 . основи радіолокації
28 . Основи автоматичного проектування радіосистем
29 . спецкурс радіофізики
30 . Теорія вимірювання параметрів радіолокаційних сигналів
31 . Виявлення і розпізнавання радіолокаційних сигналів
32 . Радіотехнічні системи в радіофізики
33 . Основи надійності та експлуатації РЕА
34 . Теорія електричного зв’язку
35 . Системи передачі електричного зв’язку
36 . Основи побудови приймально -передавальних пристроїв
37 . Системи радіо і телевізійного мовлення
38 . Системи зв’язку з рухомими об’єктами
39 . Радіорелейні та супутникові системи
40 . Поширення радіохвиль у космічному просторі
41 . Апаратура для дослідження космічного простору методом некогерентного розсіяння
42 . Геофізичні особливості навколоземного космічного простору
43 . Основи цифрової обробки сигналів
44 . Прикладне програмне забезпечення
45 . Радіофізичний методи дослідження навколоземного космічного простору
46 . Системний аналіз та комп’ютерне моделювання
47 . Теорія ймовірності , ймовірнісні методи проектування систем
48 . Основи комп’ютерної техніки
49 . Програмування
50 . комп’ютерне конструювання
51 . Системне програмування
52 . Комп’ютерна електроніка і схемотехніка
53 . Алгоритми та структури даних
54 . архітектура комп’ютера
55 . Програмне забезпечення систем
56 . Об’єктно- орієнтоване програмування (UML )
57 . Основи обчислювального інтелекту
58 . Комп’ютерна системотехніка
59 . периферійні пристрої
60 . Системи штучного інтелекту
61 . Автоматичне проектування комп’ютерних систем і мереж
62 . мікропроцесорні системи
63 . Комп’ютерні системи та їх тестування
64 . паралельне програмування
65 . захист інформації
66 . Комп’ютерна графіка
67 . Проектування Web -сайту
68 . Комп’ютеризація специалізірованих середовищ