Conducting the conference in 2017

Information on the holding of the IX International Scientific and Methodological Conference “Human Security in Modern Conditions” in 2017 can be found on the Facebook page.

Шановні учасники ІХ Міжнародної науково-методичної конференції, 121 Міжнародної наукової конференції EAS “БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ” повідомляємо Вам, що прийом матеріалів та заявок на участь у конференції подовженно до 1 листопада 2017 року.


Шановні учасники ІХ Міжнародної науково-методичної конференції, 121 Міжнародної наукової конференції EAS “БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ” повідомляємо Вам, що за матеріалами конференції буде видано наукову монографію у друкованому вигляді.

Для розміщення Вашої статті у монографії, будь ласка, зробить про це відмітку у  Заявці, та надішліть її разом з публікацією на електронну адресу: otios@ukr.net

Вимоги до публікації у монографії:

Матеріали приймаються за тематичною спрямованістю конференції (обов’язково вказати номер теми). Відповідальність за матеріал, що надано у публікації несе автор. Обзорні статті до монографії не включаються. Пріоритетність включення до монографії буде визначатися науково ємністю статті та її новизною.

Тематика конференції

1 Проблеми безпеки життєдіяльності – шляхи вирішення, перспективи;

2 Навчання з наукового напрямку безпека життя та здоров’я людини;

3 Небезпека підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища;

4 Сучасні техніка та обладнання захисту природи та людини;

5 Моніторинг стану навколишнього середовища;

6 Безпека людини у сучасних умовах;

7 Інформаційні та експертні системи у вирішенні питань безпеки життєдіяльності;

8 Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 

Об¢єм  для монографії 10-15 сторінок формату А4, формат файлу doc, pdf (назва файлу – № теми, ПІБ) в електронній формі. Шрифт-Times New Roman, кегель 12,0 стиль-звичайний. Розташування на сторінці – поля: усі 2,5 см. Інтервал – 1,5. Зверху по центру: назва доповіді на мові статті та на англійській (заголовним жирним шрифтом); нижче – ініціали та фамілія авторів (жирний курсив); нижче – назва закладу (установи) та міста (звичайний шрифт курсив); нижче, через інтервал, анотація та ключові слова на трьох мовах (українська, російська, англійська). Анотація оформлюється шрифтом Times New Roman, кегель 11,0 стиль-звичайний, інтервал 1,0, обсягом не більше 10 строк Відокремити анотації на різних мовах порожнім рядком. Бажана перевірка англійської анотації у фахівців. Після анотацій через інтервал текст доповіді. Література оформлюється за вимогами наукових публікацій, бажано вказувати джерела інформації не старіше 10 років. Малюнки, графіки тільки чорно-білі. Таблиці та малюнки оформлюються за вимогами наукових публікацій. У матеріалах студентів наводити не більше одного керівника.

Вартість публікації та 1 примірника монографії становить орієнтовно до 100 грн. У вартість не включена пересилка монографії адресату.

Заявки та публікації для монографії приймаються до 15 листопада 2017 року.