Magistracy

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 100-1 “On issuing a license for the educational activity of educational institutions in higher education at the first (bachelor), second (master) levels” of May 22, 2017. – Download.

Minutes of the meeting of the Licensing Commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 52/1 of May 18, 2017 (NTU “KhPI”, Specialty 263 – Civil Security – page 4) – Download.

  • Certificate of accreditation specialty 263 – Occupational safety and health, master’s level.

Work program of pre-diploma practice – Download.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) з університетами Словаччини (м. Жиліна), Польщі (м. Катовіце), США (м. Нью-Йорк) та інших країн, для навчання студентів по обміну, отримання другого диплому європейського зразка та надання місць практики.

Програма навчання відповідає сучасним міжнародним стандартам вищої освіти.

ВИ БУДЕТЕ ВОЛОДІТИ ЗНАННЯМИ, УМІННЯМИ ТА НАВИЧКАМИ:
– створення стратегії розвитку у сфері цивільного захисту промислової та техногенної безпеки;
– розроблення та реалізації організаційно – технічних заходів цивільного захисту та охорони праці;
– організації й впровадження сучасних систем менеджменту технічного й професійного ризику на підприємствах і в організаціях.

ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ:
– Магістром цивільної безпеки з охорони праці;
– Інженером з охорони праці (код КП 2149.2)
– Експертом з умов праці (код КП 2412.2)
– Інженером з техногенно-екологічної безпеки (код 2149.2);
– Інженером з профілактичних робіт (код 2149.2).

Враховуючи сучасний стан охорони праці в Україні, розбудови державної системи управління охороною праці та підвищення професійних вимог до фахівців щодо попередження виробничого травматизму, забезпечення промислової безпеки та охорони праці, фахівці з охорони праці завжди будуть потрібніі. Навіть у складних сьогоднішніх економічних та військово-політичних умовах кафедра вже отримує замовлення на спеціалістів від державних та комерційних структур. Тому кожний майбутній випускник кафедри отримує, як мінімум, кілька пропозицій про працевлаштування.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Вартість навчання – 22460 грн/рік – денна форма; 13440 грн/рік – заочна форма, на 2021/2022 н.р. Ви зможете продовжити навчання у Європі, або навчатись паралельно.

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою: 61002 Харків, вул. Кирпичова 2, корпус У-1 (висотний), 12 поверх, ауд. 1201, кафедра “Безпека та навколишнього середовища”,
Завідувач кафедри – д.т.н., професор Березуцький Вячеслав Володимирович;
– по телефону: +38(057)-707-64-65; +38(057)-707-66-65;
– по e-mail – Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua.
– на сайті кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/