Абитуриенту

Шановні абітурієнти!
Кафедра запрошує Вас для навчання на Спеціальність: 263 — «Цивільна безпека». Освітня програма«Охорона праці».

Ми проводимо підготовку:
БАКАЛАВРІВ, кваліфікація – бакалавр з цивільної безпеки.
МАГІСТРІВ, (1 рік 4 місяці навчання), кваліфікація – магістр з цивільної безпеки.

Для випускників технікумів — скорочена форма навчання.

Кількість ліцензійних місць: рівень «Бакалавр» — 100, рівень «Магістр» — 80.

Форми навчання: бюджетна, контрактна. Вартість контракту — 12360 грн/рік — бакалавр (2-4 курс); 14800 грн/рік — магістр (6 курс) – станом на 2019/2020 н.р.
Можливість навчатися на денній або заочній формі навчання.

Наша спеціальність входить до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка у ВНЗ. Детальніше…

Записатись на дистанційний курс «Цивільна безпека для абітурієнтів» — ст. викл. Твердохлєбова Н.Є.!!!!!

Підготовка фахівців за спеціальністю «Цивільна безпека» виконується на базі сучасних навчальних технологій із застосуванням математичного, фізико-хімічного, хімічного, біологічного, психофізіологічного та інших апаратів аналізу та досліджень. Місцями практики студентів є підприємства міста Харкова, відділи фонду страхування від нещасних випадків, науково-технічні центри охорони праці та інші.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) із університетами Словаччини, Сполучених Штатів Америки та інших країн, що до навчання студентів за обміном та надання місць практики.

З метою високоякісної підготовки фахівців студенти приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських Олімпіадах, наукових конференціях та конкурсах. Кафедра проводить Міжнародні наукові студентські конференції із виданням тез їх доповідей. Спільно із викладачами готують статті до друку у провідних журналах України та за кордоном.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) з університетами Словаччини, Польщі та інших країн, для навчання студентів по обміну та надання місць практики. Програма навчання відповідає сучасним міжнародним стандартам вищої освіти та передбачає, поряд з глибокою фундаментальною і загальнотехнічною підготовкою;
— посилену комп’ютерну підготовку;
— вивчення систем математичного моделювання, оптимізації технологічних процесів, мов програмування та Internet-технологій;
— посилену економічну підготовку;
— розширену соціально-гуманітарну підготовку (психологія відносин у колективі, основи керування персоналом, етика ділових відносин, розвиток творчих здібностей, логіка й ін.).

Починаючи з третього курсу, студенти мають можливість навчаться на військовій кафедрі з наступним присвоєнням звання молодший лейтенант запасу. Після четвертого курсу студенти мають можливість одержати другу вищу юридичну, економічну, комп’ютерну освіту.

Випускники кафедри зможуть успішно працювати в Україні на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах усіх форм власності, в органах державної інспекції та управління з охорони праці, територіальних науково-практичних центрах, у науково-дослідних установах, у фонді страхування від нещасних випадків та інших установах. Посади, які можуть займати випускники – інспектори, інженери з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва та інші. Враховуючи сучасний стан охорони праці в Україні, розбудови державної системи управління охороною праці та підвищення професійних вимог до фахівців щодо попередження виробничого травматизму, забезпечення промислової безпеки та охорони праці, фахівці з охорони праці завжди будуть потрібні. Навіть у складних сьогоднішніх економічних та військово-політичних умовах кафедра вже отримує замовлення на спеціалістів від державних та комерційних структур. Тому кожний майбутній випускник кафедри отримує, як мінімум, кілька пропозицій про працевлаштування.

Дисципліни ЗНО, щодо вступу на спеціальність у 2019/2020 н.р.:
1. Обов’язковий предметУкраїнська мова;
2. Профілюючий предметМатематика;
3. За виборомФізика або Іноземна мова.

Дисципліни ЗНО, щодо вступу на спеціальність на 2020/2021 – уточнюйте!

Шановні Старшокласники!
Для покращення знань абітурієнтів з фізики підготовчі курси НТУ»ХПІ» запрошують на очні заняття та пропонують наступні можливості: Детальніше >>>

 

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2019 році.

УВАГА! Випускники підготовчих курсів НТУ «ХПІ» отримають додатково конкурсні бали. Зарахування проводиться тільки за результатами зовнішнього незалежного тестування та за наявністю оригіналів документів.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись за адресою:
61002 Харків, вул. Кирпичова, 2,
корпус У-1 (висотний), 12 поверх, ауд.1201, кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища», завідувач кафедри проф. Березуцький Вячеслав Володимирович;

— по телефону: (057) 707-64-65; 707-66-65;
— по e-mail: otios@ukr.net

Навчання на дистанційних підготовчих курсах НТУ «ХПІ»

Дистанційні підготовчі курси НТУ «ХПІ».

Програма дистанційного навчального тренінгу з кожного предмета повністю відповідає програмі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).