Методические указания

Для дипломников

Для дипломников - все специальности, кроме специальности 263 - Гражданская безопасность

Методическое обеспечение занятий

Основы экологии
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження парникового ефекту» з дисципліни «Екологія» : для студентів ден. форми навчання усіх спец. / уклад.: В. В. Березуцький, О. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Арт-Принт, 2021. – 12 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення запиленості атмосферного повітря» з дисципліни «Екологія» : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, Н. С. Євтушенко, Н. Є. Твердохлєбова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т» . – Харків : Панов А. М., 2020. – 50 с. — Укр.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Оцінка якості атмосферного повітря населених місць» з дисципліни «Екологія» : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, Н. Є., Мовмига, Н. С. Євтушенко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Панов А. М., 2020. – 64 с. — Укр.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Адсорбційне очищення води від забруднюючих речовин» з дисципліни «Основи екології» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: В. В. Березуцький, О. О. Кузьменко, О. В. Толстоусова, О. С. Лісогор – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 20 с. — Укр.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення водневого показника стічних вод та кількості нейтралізуючого розчину» з дисципліни «Основи екології» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: В.В. Березуцький, О.О. Кузьменко, О.В. Толстоусова, Г.М. Панчева. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 20 с. — Укр.
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної работи “Визначення фізичних показників якості води” з курсу “Основи екології” : для студентів усіх спец. / уклад.: В. В. Березуцький, Г. М. Панчева, О. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Моделіст, 2021. – 24 с. – Укр.
 7. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення токсичності води» з дисципліни «Екологія» : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, В. В. Березуцький, О. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Панов А. М., 2020. – 28 с. — Укр.
 8. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення токсичності ґрунту» з дисципліни «Екологія» : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Панов А. М., 2020. – 26 с. — Укр.
 9. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Екологічна оцінка якості вод» з дисципліни «Екологія» : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Панов А. М., 2020. – 38 с. — Укр.
 10. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вимір величини ослаблення активності випромінювального елементу в залежності від виду та товщини матеріалу захисного екрану» з дисципліни «Основи екології» для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей / Уклад.: Березуцький В.В., Макаренко В.В., Устинова Н.Д., Мезенцева І.О. — Харків: НТУ «ХПІ», 2020. — 20 с. — Укр.
 11. Визначення прямої сонячної радіації : метод. вказівки для студентів усіх спец. та усіх форм навчання / уклад.: Н. Є. Мовмига, Л. А. Васьковець, Н. Є. Твердохлєбова ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 20 с. — Укр.
Основы профессиональной безопасности и здоровья человека (ОПБ и ЗЧ)
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження роботи дефлектора ЦАГІ» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» : для студентів ден. форми навчання усіх спец. / уклад.: В. В. Березуцький, О. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Арт-Принт, 2021. – 19 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження мікроклімату виробничих приміщень» з курсу «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: О.О. Кузьменко, Є.В. Ящеріцин, Н.Д. Устинова, С.В. Котлярова. — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 36 с. — Укр.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження виробничого шуму» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» : для студентів ден. і заоч. форми навчання усіх спец. / уклад.: О. М. Древаль, І. О. Мезенцева, Л. А. Васьковець ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Панов А. М., 2021. – 14 с. — Укр.
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження опору заземлювача розтіканню електричного струму» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей / Уклад.: І.О. Мезенцева, В.В. Макаренко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — 16 с. — Укр.
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення освітлення приміщень природним світлом» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, Т. С. Бондаренко, Є. В. Ящеріцин ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Панов А. М., 2020. – 60 с. — Укр.
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Вибір і застосування засобів пожежогасіння для різних об’єктів” з дисципліни “Основи професійної безпеки та здоров’я людини” : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, Т. С. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Панов А. М., 2020. – 102 с. – Укр.
Безопасность труда в профессиональной деятельности (Гражданская защита)
 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної роботи «Методика оцінки радіаційної обстановки при використанні ядерної зброї та аваріях на АЕС» з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. / Уклад. Бахарєва Г. Ю., Толстоусова О. В., Гуренко І. В., Букатенко Н. О. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 16 с. — Укр.
 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної роботи «Визначення осередків ураження у надзвичайних ситуаціях» з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. / Уклад. Бахарєва Г. Ю., Толстоусова О. В., Букатенко Н. О., Гуренко І. В. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 12 с. — Укр.
 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної роботи «Оцінка хімічної обстановки» з курсу «Цивільний захист» : для студ. усіх форм навч., усіх ф-ів, усіх спец. / уклад. Г. Ю. Бахарєва, Є. О. Семенов, Д. Л. Донський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – 16 с.
 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи «Стійкість об’єктів економіки до ударної хвилі» з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей / Уклад.: Г.Ю. Бахарєва, В.О. Мягкий, О.В. Толстоусова, Н.О. Букатенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012 – 28 с.
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи «Стійкість об’єктів економіки до електромагнітного випромінювання» з курсу «Цивільний захист» : для студ. усіх форм навч. ф-ів ЕМБ, ЕМ, Е усіх спец. / уклад. Г. Ю. Бахарєва [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – 14 с.
 6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичного заняття «Методика оцінки стійкості роботи об’єкта та його елементів до уражувальної дії проникаючої радіації ядерного вибуху» з курсу «Цивільний захист» : для студ. усіх форм навч. усіх спец. / уклад. Г. Ю. Бахарєва [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – 12 с.
 7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичного заняття “Відпрацювання прийомів першої (долікарської) допомоги при нещасному випадку з використанням тренажера” з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх факультетів / Уклад. : І. В. Гуренко, Є. О. Семенов – Х. : НТУ “ХПІ”, 2012. – 16 с.
 8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичного заняття «Методика оцінки хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах» з курсу «Цивільний захист» : для студ. хім. профілю / уклад. Є. О. Семенов, І. В. Гуренко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – 43 с.

Заочное обучение:

Основы экологии

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання “Основи екології”/ В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Н.П. Вершиніна та ін.; За ред. доц. О.М. Древаля. – Харків: ХДПУ. – 2001.

Программа, методические указания, и контрольные задания для студентов всех специальностей.

Основи екології: навч.-метод. посібник / О.М. Древаль, О.Г. Янчик. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 146 с. (учебно-методическое пособие содержит теоретические ведомости, практическую работу и задания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы экологии», для студентов заочной формы обучения, первого (бакалаврского) уровня подготовки.)

Безопасность жизнедеятельности. Основы охраны труда

Текст лекций для студентов заочного обучения по специальностям электроэнергетического, механико-технологического и машиностроительного факультетов бакалаврского уровня.
(Текст лекций содержит конспект лекций, практические занятия, контрольную работу и контрольные вопросы по курсу «Безопасность жизнедеятельности. Основы охраны труда».)