Пособия, учебники, монографии

Монографии

Березуцький В. В. Ризик орієнтований підхід в охороні праці / В. В. Березуцький. – [Б. м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – 108 с. — Загрузить

Безпека людини у сучасних умовах: Монографія / В.В. Березуцький, Н.Л. Березуцька, А.О. Богодист та ін.; За заг. ред. проф. В.В. Березуцького. — Харків: ФОП Мезіна В.В., 2018. — 208 с. — Загрузить

В.В. Березуцький Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону праці». – Х.: Вид-во Форт, 2010. – 124 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию


Березуцький В.В. Техногенная безопасность маслоэмульсионных вод: Монография. – Харьков: ХГПУ. – 1998. – 279 с.

Смотреть аннотацию

Березуцкий В.В. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: Монография. – Харьков: ХГПУ. – 1999. — 170 с. — Загрузить ознакомительную версию.

Березуцкий В.В. Оригинальный конспект лекций с контрольными вопросами по курсу «Основы экологии». – Харьков: ХГПУ. – 1999.

Березуцький В.В. Екологічні аспекти застосування мастильно-охолодних рідин: Монографія. – Київ, 1996.

 

Учебные пособия, учебники

Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; під ред. проф. В. В. Березуцького. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 553 с. — Загрузить

Управління охороною праці : навчальний посібник для студентів спеціальністі – «Цивільна безпека», освітньої програми «Охорона праці» / В.В. Березуцький. Харків : ФОП Панов А.М., 2021. 412 с. — Загрузить

Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій : навч. посібник для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці» / В.В. Березуцький. Харків : ФОП Панов А.М. 2020. 424 с. — Загрузить

Березуцький В.В. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навч. посібник / В.В. Березуцький, М.І. Адаменко; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків: ФОП Панов А.М., 2016. – 385 с. — Загрузить

Березуцький В.В. Екологія : навч. посіб. / В.В. Березуцький, Л.А. Васьковець, О.М. Древаль ; за ред. проф. В.В. Березуцького. — X.: НТУ «ХПІ», 2016. — 420 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию


Екологія. Практичні та ігрові заняття: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання / В.В. Березуцький, О.М. Древаль В.Ф. Райко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. — Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 157 c. — Загрузить

Курс лекций по «Эргономике». Ю.М. Мадиевский. – Под ред. д-ра. техн. наук., проф. Березуцкого В.В. — Х.: НТУ «ХПИ» , 2015. – 294 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию

Текст лекцій із дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів за напрямком підготовки 6.170202 – охорона праці / В.В. Березуцький / – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. — 205 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию


Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін.; За ред. проф. В.В. Березуцького. – Харків: Факт. – 2007. – 384 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию

Практикум з курсу “Безпека життєдіяльності”: для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко, та ін.; За ред. проф. В.В. Березуцького. – Харків: Факт. – 2007. – 168 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию

Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Харків: Факт. – 2005. – 480 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию

Лабораторний практикум з курсу “Основи охорони праці” / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Л.А. Васьковець та ін.; За ред. проф. В.В. Березуцького. – Харків: Факт. – 2005. – 348 с.

Загрузить — с. 1-101

Загрузить — с. 102-201

Загрузить — с. 201-348

Смотреть аннотацию

Розрахунки з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: Навчально–методичний посібник для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.В. Валенко та ін.; За ред. проф. В.В. Березуцького. – Харків: Факт. – 2006. – 152 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию

Практикум із курсу “Цивільна оборона” / М.А. Кулаков, В.О. Ляпун, Н.П. Мандрика та ін.; За редакцією проф. В.В. Березуцького. – Харків: Факт. – 2007. – 120 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию

Цивільна оборона: навч. посіб. Кулаков М.А., Ляпун В.О., та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008 – 312 с. — Загрузить

Смотреть аннотацию