Умови вступу

Шановні абітурієнти!
Кафедра запрошує Вас для навчання на Спеціальність: 263 – “Цивільна безпека”. Освітня програма  – 263-1 “Охорона праці” (Професійна безпека та здоров’я).

Ми проводимо підготовку:
БАКАЛАВРІВ, (3 роки 10 місяців), кваліфікація – бакалавр з цивільної безпеки.
МАГІСТРІВ, (1 рік 4 місяці), кваліфікація – магістр з цивільної безпеки.

Увага! Випускники технікумів та коледжів з дипломом молодшого спеціаліста, мають можливість вступати на перший, другий та третій курси.

Додаткові бали до загальної суми конкурсних балів можна отримати беручи участь в предметній олімпіаді з “Основи безпеки життєдіяльності”, яка проводиться на базі НТУ”ХПІ” серед школярів 11 класів та осіб, які отримали середню освіту. Дізнатись більше …..

Кількість ліцензійних місць: рівень “Бакалавр” – 100, рівень “Магістр” – 84.

Форми навчання: бюджетна, контрактна. Можливість навчатися на денній або заочній формі навчання.

Вартість контракту:

Рівень бакалавр (1-4 курс): денна форма – 18060 грн/рік; заочна форма – 10700 грн/рік;

Рівень магістр (5-6 курс): денна форма – 22460 грн/рік; заочна форма – 13440 – на 2021/2022 н.р.

Наша спеціальність входить до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка у ВНЗ. Детальніше…

Випускники кафедри “Безпека праці та навколишнього середовища” НТУ «ХПІ» зможуть успішно працювати в Україні на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах усіх форм власності, в органах державної інспекції та управління з охорони праці, територіальних науково-практичних центрах, у науково-дослідних установах, у фонді страхування від нещасних випадків та інших установах.
Посади, які можуть займати випускники – інспектори, інженери з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва, технічний директор та інші. Жодна з професій не дає можливості такого широкого працевлаштування у різних галузях промисловості та у різних економічних секторах країни.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) із університетами Словаччини, Сполучених Штатів Америки та інших країн, що до навчання студентів за обміном та надання місць практики.

З метою високоякісної підготовки фахівців студенти приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських Олімпіадах, наукових конференціях та конкурсах. Кафедра проводить Міжнародні наукові студентські конференції із виданням тез їх доповідей. Спільно із викладачами готують статті до друку у провідних журналах України та за кордоном.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) з університетами Словаччини, Польщі та інших країн, для навчання студентів по обміну та надання місць практики. Програма навчання відповідає сучасним міжнародним стандартам вищої освіти та передбачає, поряд з глибокою фундаментальною і загальнотехнічною підготовкою;
– посилену комп’ютерну підготовку;
– вивчення систем математичного моделювання, оптимізації технологічних процесів, мов програмування та Internet-технологій;
– посилену економічну підготовку;
– розширену соціально-гуманітарну підготовку (психологія відносин у колективі, основи керування персоналом, етика ділових відносин, розвиток творчих здібностей, логіка й ін.).

Починаючи з третього курсу, студенти мають можливість навчаться на військовій кафедрі з наступним присвоєнням звання молодший лейтенант запасу. Після четвертого курсу студенти мають можливість одержати другу вищу юридичну, економічну, комп’ютерну освіту.

 

Екзамени ЗНО для вступу на спеціальність у 2022/2023 н.р.

I. Участь у конкурсі на бюджетні місця
1. Мультипредметний тест: (Історія України, Математика, Українська мова).

Участь у конкурсі на бюджетні місця для абітурієнтів з дипломом молодшого спеціаліста (випускників технікумів, коледжів)
Перший (скоречений) курс: Мультипредметний тест або дві предметні оцінки ЗНО 2019-21 р.
Другий та третій (скорочений) курс: Мультипредметний тест або дві предметні оцінки ЗНО 2019-21 р.

II. Участь у конкурсі на контрактні місця
А) Для вступу на бакалаврат на базі загальної середньої освіти – потрібно заповнити та надіслати мотиваційний лист на пошту: otios@ukr.net
Завантажити бланк мотиваційного листа

Б) Для вступу на бакалаврат на базі диплому молодшого спеціаліста (випускників технікумів, коледжів) – вимоги такі ж самі як і для участі у конкурсі на бюджетні місця.

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2022 році.

УВАГА! Випускники підготовчих курсів НТУ «ХПІ» отримають додатково конкурсні бали. Зарахування проводиться тільки за результатами зовнішнього незалежного тестування та за наявністю оригіналів документів.

З більш детальною інформацією можна ознайомитись за адресою:
61002 Харків, вул. Кирпичова, 2,
корпус У-1 (висотний), 12 поверх, ауд. 1201, кафедра “Безпека праці та навколишнього середовища”, завідувач кафедри проф. Березуцький Вячеслав Володимирович;

– по телефону: +38(057)-707-64-65; +38(057)-707-66-65; +38(099)-982-06-24;
– по e-mail: Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua