Проведення конференції у 2017 році

Інформацію щодо проведення ІХ Міжнародної науково-методичної конференцію “Безпека людини у сучасних умовах” у 2017 році можна знайти на сторінці у мережі Facebook.

Шановні учасники ІХ Міжнародної науково-методичної конференції, 121 Міжнародної наукової конференції EAS “БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ” повідомляємо Вам, що прийом матеріалів та заявок на участь у конференції подовженно до 1 листопада 2017 року.


Шановні учасники ІХ Міжнародної науково-методичної конференції, 121 Міжнародної наукової конференції EAS “БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ” повідомляємо Вам, що за матеріалами конференції буде видано наукову монографію у друкованому вигляді.

Для розміщення Вашої статті у монографії, будь ласка, зробить про це відмітку у  Заявці, та надішліть її разом з публікацією на електронну адресу: otios@ukr.net

 

Вимоги до публікації у монографії:

Матеріали приймаються за тематичною спрямованістю конференції (обов’язково вказати номер теми). Відповідальність за матеріал, що надано у публікації несе автор. Обзорні статті до монографії не включаються. Пріоритетність включення до монографії буде визначатися науково ємністю статті та її новизною.

Тематика конференції

1 Проблеми безпеки життєдіяльності – шляхи вирішення, перспективи;

2 Навчання з наукового напрямку безпека життя та здоров’я людини;

3 Небезпека підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища;

4 Сучасні техніка та обладнання захисту природи та людини;

5 Моніторинг стану навколишнього середовища;

6 Безпека людини у сучасних умовах;

7 Інформаційні та експертні системи у вирішенні питань безпеки життєдіяльності;

8 Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 

Об¢єм  для монографії 10-15 сторінок формату А4, формат файлу doc, pdf (назва файлу – № теми, ПІБ) в електронній формі. Шрифт-Times New Roman, кегель 12,0 стиль-звичайний. Розташування на сторінці – поля: усі 2,5 см. Інтервал – 1,5. Зверху по центру: назва доповіді на мові статті та на англійській (заголовним жирним шрифтом); нижче – ініціали та фамілія авторів (жирний курсив); нижче – назва закладу (установи) та міста (звичайний шрифт курсив); нижче, через інтервал, анотація та ключові слова на трьох мовах (українська, російська, англійська). Анотація оформлюється шрифтом Times New Roman, кегель 11,0 стиль-звичайний, інтервал 1,0, обсягом не більше 10 строк Відокремити анотації на різних мовах порожнім рядком. Бажана перевірка англійської анотації у фахівців. Після анотацій через інтервал текст доповіді. Література оформлюється за вимогами наукових публікацій, бажано вказувати джерела інформації не старіше 10 років. Малюнки, графіки тільки чорно-білі. Таблиці та малюнки оформлюються за вимогами наукових публікацій. У матеріалах студентів наводити не більше одного керівника.

Вартість публікації та 1 примірника монографії становить орієнтовно до 100 грн. У вартість не включена пересилка монографії адресату.

Заявки та публікації для монографії приймаються до 15 листопада 2017 року.