Заочне навчання

Основи екології

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання “Основи екології”/ В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Н.П. Вершиніна та ін.; За ред. доц. О.М. Древаля. – Харків: ХДПУ. – 2001.

Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання для студентів всіх спеціальностей.

Основи екології : навч.-метод. посібник / О. М. Древаль, О. Г. Янчик. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 146 с. (Навчально-методичний посібник містить теоретичні відомості, практичну роботу та завдання на виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи екології», для студентів заочної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня підготовки.)

Безпека життєдіяльності

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Основи охорони праці

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці

Текст лекцій для студентів заочного навчання за спеціальностями електроенергетичного, механіко-технологічного та машинобудівного факультетів бакалаврського рівня.
(Текст лекцій містить конспект лекцій, практичне заняття, контрольну роботу та контрольні питання з курсу «Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці».)

Охорона праці в галузі

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

Цивільний захист

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (технічні спеціальності).
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (нетехнічні спеціальності).
Цивільний захист: навчальний посібник / Бахарева Г.Ю., Твердохлєбова Н.Є., Любченко І.М., Гуренко І.В. та ін. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2015. – 115 с.

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ КАФЕДРИ

Тут Ви можете знайти посилання на дистанційні курси кафедри. Це оригінальні і справжні курси кафедри, оскільки вони розташовані на внутрішньому сервері інституту.

1. Цивільний захист. Перейти до вивчення.

2. Основи екології. Перейти до вивчення.

3. Безпека життєдіяльності (БЖД). Перейти до вивчення.

В кожному курсі за Вами закріплюється персональний викладач, з яким Ви можете спілкуватись шляхом: електронної пошти, форуму, чату.