Міжнародна діяльність

Нарада із студентами щодо навчання у Польщі

В рамках міжнародної діяльності 02.09.2021 р. укладено Угоду про співпрацю між Університетом ім. Яна Длогуша в м. Ченстохові (Польща) (УЯД) та Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»).
Також був укладено Додаток до Угоди щодо семестрального академічного обміну та підписано сторонами 15.12.2021 р.

Сторони, що зазначені в цьому додатку, домовились про наступне:

  1. Загальні положення укладеного Додатку передбачають здійснення академічного обміну відповідно до угоди про співпрацю з метою обміну студентами.
  2. Українські студенти мають право проходити безкоштовне навчання в УЯД протягом одного навчального семестру за відповідною спеціальністю згідно з затвердженим навчальним планом.
  3. Угода про співпрацю передбачає проведення спільних досліджень в межах наукових програм і грантів, організацію спільних конференцій та наукових семінарів, видання спільних статей та наукових і методичних монографій.
  4. Сторони Угоди про співпрацю (УЯД та НТУ «ХПІ») здійснюють необхідні організаційні заходи, спрямовані на можливість міжнародного обміну та/або паралельного навчання в УЯД та НТУ «ХПІ» в та/або отриманні другого диплома.

Сторони сприяють обміну викладачами з метою проведення навчальних занять, обміну професійним досвідом, організації наукових стажувань та інших форм підвищення кваліфікації.


У 2019 році кафедра виграла грант НАТО та 17-19 жовтня 2018 прийняла участь у заході NATO Science for Peace and Security – “Soft Target Protection”, Прага, Чеська республіка. У 2020 році було видано монографію за вказаним грантом, у всесвітньо відомому виданні Elsavier, яке цитується у Scopus. Співкерівником гранту та співредактором монографії був проф. Березуцький В.В.

Делегація від України на міжнародній конференції НАТО, Прага, 2018 рік.


18-20 квітня 2016 кафедра прийняла участь в The Global Summit on Chеmical Safety and Security CHEMSS 2016, м. Кельце, Польща. Програма проведення – CHEMSS_Program_22_02_PL.PDF.

 


Участь в програмі 2D – двійний диплом

НТУ “ХПІ” – вуз-партнер польського університету з питань менеджменту охорони праці. Кафедра приймає участь в освітній програмі WSZOP – Вищої школи менеджменту охорони праці міста Катовіце (Польща). WSZOP – є лідером в сфері освіти з питань безпеки і перший університет в країні, в якому створено факультет інженерних досліджень, згідно зростаючому попиту на спеціалістів в галузі охорони праці та здоров’я. У студентів є можливість паралельно отримати другий диплом Вищої школи менеджменту охорони праці міста Катовіце.

Опис програми 2D (українською мовою)

Пропозиції для бажаючих на 2017/2018 навчальний рік – Презентація (українською мовою)

 


Співпраця з Global Institute for IT Management

НТУ “ХПІ”, кафедра Безпека праці та навколишнього середовища уклали договір з американським інститутом GIIM, на видачу 5 видів сертифікатів:
– Лідерство в бізнесі – управління ІТ;
– Управління кібербезпекою / Інформаційна безпека;
– Управління даними в якості активу;
– Розгортання бізнес-аналітики;
– Консалтинг в області управління.

Ознайомитись з презентацією можна тут: GIIM

Web: http://www.globaliim.com/

 


EUROEAST promo presentation (презентація на англійський мові, формат PDF).

Кафедра «Безпека праці та навколишнього середовища» входить в академічну групу проекту №530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPHES «Реформування навчальної програми побудованого середовища у країнах Регіону Східного Добросусідства» (CENEAST), який спрямовано на реформування навчальних програм по екології у вузах Білорусі, Росії та України відповідно до Булонської практики з метою підвищення їх здатності постійно модернізувати, поліпшувати якість та значущість освіти студентів будівельної та інженерної сфер згідно потреб ринку праці та задля забезпечення міжнародного співробітництва.
Кафедрою БП та НС спільно з кафедрою хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» проводиться активна робота з виконання проекту TEMPUS «CENEAST».

У 2011 році НТУ “ХПІ” відвідав з читанням лекцій за програмою FULBRIGHT (Фулбрайт) спеціаліст в аерокосмічній галузі та безпеки доктор технічних наук, професор університету штату Індіана (США), експерт НАТО та НАСА, наш колишній співвітчизник Борис Блюхер. Він прочитавши співробітникам кафедри “Охорона праці та навколишнього середовища” нашого університету кілька лекцій на тему “Менеджмент охорони праці в США”, а для викладачів м. Харкова лекцію на тему “Дистанційна освіта, питання санітарної гігієни, міжнародні нормативи”. Також прочитав лекцію “Аналіз стану та удосконалення умов праці на підприємстві” і “Безпека праці на підприємстві” студентам НТУ “ХПІ” (англійською мовою).