Магістратура

Наказ МОН України №100-1 “Про видачу ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях” від 22 травня 2017 р. – Завантажити.

Протокол засідання Ліцензійної комісії МОН України №52/1 від 18 травня 2017 р. (НТУ “ХПІ”, Спеціальність 263 – Цивільна безпека – сторінка 4) – Завантажити.

  • Сертифікат про акредитацію спеціальность 263 – Цивільна безпека, рівень магістр.

Робоча програма переддипломної практики – Завантажити.

Кафедра має міжнародні зв’язки (договори) з університетами Словаччини (м. Жиліна), Польщі (м. Катовіце), США (м. Нью-Йорк) та інших країн, для навчання студентів по обміну, отримання другого диплому європейського зразка та надання місць практики.

Програма навчання відповідає сучасним міжнародним стандартам вищої освіти.

ВИ БУДЕТЕ ВОЛОДІТИ ЗНАННЯМИ, УМІННЯМИ ТА НАВИЧКАМИ:
– створення стратегії розвитку у сфері цивільного захисту промислової та техногенної безпеки;
– розроблення та реалізації організаційно – технічних заходів цивільного захисту та охорони праці;
– організації й впровадження сучасних систем менеджменту технічного й професійного ризику на підприємствах і в організаціях.

ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ:
– Магістром цивільної безпеки з охорони праці;
– Інженером з охорони праці (код КП 2149.2)
– Експертом з умов праці (код КП 2412.2)
– Інженером з техногенно-екологічної безпеки (код 2149.2);
– Інженером з профілактичних робіт (код 2149.2).

Враховуючи сучасний стан охорони праці в Україні, розбудови державної системи управління охороною праці та підвищення професійних вимог до фахівців щодо попередження виробничого травматизму, забезпечення промислової безпеки та охорони праці, фахівці з охорони праці завжди будуть потрібніі. Навіть у складних сьогоднішніх економічних та військово-політичних умовах кафедра вже отримує замовлення на спеціалістів від державних та комерційних структур. Тому кожний майбутній випускник кафедри отримує, як мінімум, кілька пропозицій про працевлаштування.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. Вартість навчання – 22460 грн/рік – денна форма; 13440 грн/рік – заочна форма, на 2021/2022 н.р. Ви зможете продовжити навчання у Європі, або навчатись паралельно.

Більш детальну інформацію можна отримати за адресою: 61002 Харків, вул. Кирпичова 2, корпус У-1 (висотний), 12 поверх, ауд. 1201, кафедра “Безпека праці та навколишнього середовища”,
Завідувач кафедри – д.т.н., професор Березуцький Вячеслав Володимирович;
– по телефону: +38(057)-707-64-65; +38(057)-707-66-65;
– по e-mail – Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua;
– на сайті кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/