Методичні вказівки

Для дипломників

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, щодо виконання розділу “Охорона праці та навколишнього середовища” у випускній роботі (проекту) бакалавра для студентів не хімічних факультетів. Укладач: Березуцький В.В. – Харків: “НТУ ХПІ”, 2017.Приклад виконання розділу.
 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, щодо виконання розділу “Охорона праці та навколишнього середовища” у випускній дипломній роботі (проекту) для студентів не хімічних факультетів. Укладачі: Березуцький В.В., Чеботарьов М.К., Мезенцева І.О. – Харків: “НТУ ХПІ”, 2017. – Приклад виконання розділу.
 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу “Цивільний захист” у дипломних проектах спеціаліста та магістра для студентів усіх спеціальностей / уклад.: Любченко І.М., Мягкий В.О., Твердохлєбова Н.Є., Толстоусова О.В. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – 48 с. – Укр.

Методичне забезпечення занять

Основи екології

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Адсорбційне очищення води від забруднюючих речовин» з дисципліни «Основи екології» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: В. В. Березуцький, О. О. Кузьменко, О. В. Толстоусова, О. С. Лісогор – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 20 с. – Укр.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення водневого показника стічних вод та кількості нейтралізуючого розчину» з дисципліни «Основи екології» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: В.В. Березуцький, О.О. Кузьменко, О.В. Толстоусова, Г.М. Панчева. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 20 с. – Укр.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вимір величини ослаблення активності випромінювального елементу в залежності від виду та товщини матеріалу захисного екрану» з дисципліни «Основи екології» для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей / Уклад.: Березуцький В.В., Макаренко В.В., Устинова Н.Д., Мезенцева І.О. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 20 с. – Укр.

Основи професійної безпеки та здоров’я людини (ОПБ та ЗЛ)

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження мікроклімату виробничих приміщень» з курсу «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: О.О. Кузьменко, Є.В. Ящеріцин, Н.Д. Устинова, С.В. Котлярова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 36 с. – Укр.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження виробничого шуму» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей / Уклад.: О.М. Древаль, Л.А. Васьковець, І.О. Мезенцева. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 16 с. – Укр.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження опору заземлювача розтіканню електричного струму» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей / Уклад.: І.О. Мезенцева, В.В. Макаренко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 16 с. – Укр.

Цивільний захист

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної роботи «Методика оцінки радіаційної обстановки при використанні ядерної зброї та аваріях на АЕС» з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. / Уклад. Бахарєва Г. Ю., Толстоусова О. В., Гуренко І. В., Букатенко Н. О. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 16 с. – Укр.
 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної роботи «Визначення осередків ураження у надзвичайних ситуаціях» з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. / Уклад. Бахарєва Г. Ю., Толстоусова О. В., Букатенко Н. О., Гуренко І. В. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 12 с. – Укр.
 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної роботи “Оцінка хімічної обстановки” з курсу “Цивільний захист” : для студ. усіх форм навч., усіх ф-ів, усіх спец. / уклад. Г. Ю. Бахарєва, Є. О. Семенов, Д. Л. Донський. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – 16 с.
 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи «Стійкість об’єктів економіки до ударної хвилі» з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей / Уклад.: Г.Ю. Бахарєва, В.О. Мягкий, О.В. Толстоусова, Н.О. Букатенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012 – 28 с.
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи “Стійкість об’єктів економіки до електромагнітного випромінювання” з курсу “Цивільний захист” : для студ. усіх форм навч. ф-ів ЕМБ, ЕМ, Е усіх спец. / уклад. Г. Ю. Бахарєва [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. – 14 с.
 6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичного заняття “Методика оцінки стійкості роботи об’єкта та його елементів до уражувальної дії проникаючої радіації ядерного вибуху” з курсу “Цивільний захист” : для студ. усіх форм навч. усіх спец. / уклад. Г. Ю. Бахарєва [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – 12 с.
 7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичного заняття “Відпрацювання прийомів першої (долікарської) допомоги при нещасному випадку з використанням тренажера” з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх факультетів / Уклад. : І. В. Гуренко, Є. О. Семенов – Х. : НТУ “ХПІ”, 2012. – 16 с.
 8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичного заняття “Методика оцінки хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах” з курсу “Цивільний захист” : для студ. хім. профілю / уклад. Є. О. Семенов, І. В. Гуренко. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. – 43 с.

Заочне навчання:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (технічні спеціальності).
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (нетехнічні спеціальності).
Цивільний захист: навчальний посібник / Бахарева Г.Ю., Твердохлєбова Н.Є., Любченко І.М., Гуренко І.В. та ін. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2015. – 115 с.

 

Безпека життєдіяльності

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

 

Основи охорони праці

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

 

Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці

Текст лекцій для студентів заочного навчання за спеціальностями електроенергетичного, механіко-технологічного та машинобудівного факультетів бакалаврського рівня.
(Текст лекцій містить конспект лекцій, практичне заняття, контрольну роботу та контрольні питання з курсу «Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці».)

 

Охорона праці в галузі

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

 

Соціальна та екологічна безпека діяльності: охорона праці, цивільний захист.

– Соціальна та екологічна безпека діяльності: охорона праці, цивільний захист. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-професійного рівня магістр (денної та заочної форм навчання) / уклад.: Г.Ю. Кравченко, Н.Є. Мовмига, Н.С. Євтушенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 80 с.

 

Основи екології

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання “Основи екології”/ В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Н.П. Вершиніна та ін.; За ред. доц. О.М. Древаля. – Харків: ХДПУ. – 2001.

Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання для студентів всіх спеціальностей.

Основи екології : навч.-метод. посібник / О. М. Древаль, О. Г. Янчик. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 146 с. (Навчально-методичний посібник містить теоретичні відомості, практичну роботу та завдання на виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи екології», для студентів заочної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня підготовки.)

 

Психологія праці та безпеки

Методичні вказівки до виконання контрольного завдання. Професіографічний аналіз професійної діяльності фахівця з охорони праці з курсу «Психологія праці та безпеки» для студентів спеціальності напрямку підготовки «Цивільна безпека», спеціалізації «Охорона праці» / уклад.: Мовмига Н.Є. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 41 с.