Методичні вказівки

Для дипломників - всі спеціальності, окрім спеціальності 263 - Цивільна безпека

Методичне забезпечення занять

Основи екології
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження парникового ефекту” з дисципліни “Екологія” : для студентів ден. форми навчання усіх спец. / уклад.: В. В. Березуцький, О. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Арт-Принт, 2021. – 12 с. 
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Визначення запиленості атмосферного повітря” з дисципліни “Екологія” : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, Н. С. Євтушенко, Н. Є. Твердохлєбова ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” . – Харків : Панов А. М., 2020. – 50 с. – Укр.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Оцінка якості атмосферного повітря населених місць” з дисципліни “Екологія” : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, Н. Є., Мовмига, Н. С. Євтушенко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Панов А. М., 2020. – 64 с. – Укр.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Адсорбційне очищення води від забруднюючих речовин» з дисципліни «Основи екології» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: В. В. Березуцький, О. О. Кузьменко, О. В. Толстоусова, О. С. Лісогор – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 20 с. – Укр.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення водневого показника стічних вод та кількості нейтралізуючого розчину» з дисципліни «Основи екології» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: В.В. Березуцький, О.О. Кузьменко, О.В. Толстоусова, Г.М. Панчева. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 20 с. – Укр.
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної работи “Визначення фізичних показників якості води” з курсу “Основи екології” : для студентів усіх спец. / уклад.: В. В. Березуцький, Г. М. Панчева, О. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Моделіст, 2021. – 24 с. – Укр.
 7. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Визначення токсичності води” з дисципліни “Екологія” : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, В. В. Березуцький, О. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Панов А. М., 2020. – 28 с. – Укр.
 8. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Визначення токсичності ґрунту” з дисципліни “Екологія” : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Панов А. М., 2020. – 26 с. – Укр.
 9. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Екологічна оцінка якості вод” з дисципліни “Екологія” : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Панов А. М., 2020. – 38 с. – Укр.
 10. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вимір величини ослаблення активності випромінювального елементу в залежності від виду та товщини матеріалу захисного екрану» з дисципліни «Основи екології» для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей / Уклад.: Березуцький В.В., Макаренко В.В., Устинова Н.Д., Мезенцева І.О. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 20 с. – Укр.
 11. Визначення прямої сонячної радіації : метод. вказівки для студентів усіх спец. та усіх форм навчання / уклад.: Н. Є. Мовмига, Л. А. Васьковець, Н. Є. Твердохлєбова ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. – 20 с. – Укр.
Основи професійної безпеки та здоров’я людини (ОПБ та ЗЛ)
 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження роботи дефлектора ЦАГІ” з дисципліни “Основи професійної безпеки та здоров’я людини” : для студентів ден. форми навчання усіх спец. / уклад.: В. В. Березуцький, О. А. Максименко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Арт-Принт, 2021. – 19 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження мікроклімату виробничих приміщень» з курсу «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів усіх спеціальностей / Уклад.: О.О. Кузьменко, Є.В. Ящеріцин, Н.Д. Устинова, С.В. Котлярова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 36 с. – Укр.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження виробничого шуму” з дисципліни “Основи професійної безпеки та здоров’я людини” : для студентів ден. і заоч. форми навчання усіх спец. / уклад.: О. М. Древаль, І. О. Мезенцева, Л. А. Васьковець ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Панов А. М., 2021. – 14 с. – Укр.
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження опору заземлювача розтіканню електричного струму» з дисципліни «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» для студентів денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей / Уклад.: І.О. Мезенцева, В.В. Макаренко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 16 с. – Укр.
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Визначення освітлення приміщень природним світлом” з дисципліни “Основи професійної безпеки та здоров’я людини” : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, Т. С. Бондаренко, Є. В. Ящеріцин ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Панов А. М., 2020. – 60 с. – Укр.
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Вибір і застосування засобів пожежогасіння для різних об’єктів” з дисципліни “Основи професійної безпеки та здоров’я людини” : для студентів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / уклад.: Л. А. Васьковець, Т. С. Бондаренко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Панов А. М., 2020. – 102 с. – Укр.
Безпека праці у професійній діяльності (Цивільний захист)
 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної роботи «Методика оцінки радіаційної обстановки при використанні ядерної зброї та аваріях на АЕС» з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. / Уклад. Бахарєва Г. Ю., Толстоусова О. В., Гуренко І. В., Букатенко Н. О. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 16 с. – Укр.
 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної роботи «Визначення осередків ураження у надзвичайних ситуаціях» з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. / Уклад. Бахарєва Г. Ю., Толстоусова О. В., Букатенко Н. О., Гуренко І. В. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 12 с. – Укр.
 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної роботи “Оцінка хімічної обстановки” з курсу “Цивільний захист” : для студ. усіх форм навч., усіх ф-ів, усіх спец. / уклад. Г. Ю. Бахарєва, Є. О. Семенов, Д. Л. Донський. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – 16 с.
 4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи «Стійкість об’єктів економіки до ударної хвилі» з курсу «Цивільний захист» для студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей / Уклад.: Г.Ю. Бахарєва, В.О. Мягкий, О.В. Толстоусова, Н.О. Букатенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012 – 28 с.
 5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи “Стійкість об’єктів економіки до електромагнітного випромінювання” з курсу “Цивільний захист” : для студ. усіх форм навч. ф-ів ЕМБ, ЕМ, Е усіх спец. / уклад. Г. Ю. Бахарєва [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. – 14 с.
 6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичного заняття “Методика оцінки стійкості роботи об’єкта та його елементів до уражувальної дії проникаючої радіації ядерного вибуху” з курсу “Цивільний захист” : для студ. усіх форм навч. усіх спец. / уклад. Г. Ю. Бахарєва [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – 12 с.
 7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичного заняття “Відпрацювання прийомів першої (долікарської) допомоги при нещасному випадку з використанням тренажера” з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх факультетів / Уклад. : І. В. Гуренко, Є. О. Семенов – Х. : НТУ “ХПІ”, 2012. – 16 с.
 8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичного заняття “Методика оцінки хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах” з курсу “Цивільний захист” : для студ. хім. профілю / уклад. Є. О. Семенов, І. В. Гуренко. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. – 43 с.

Заочне навчання:

Основи екології
Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці

Текст лекцій для студентів заочного навчання за спеціальностями електроенергетичного, механіко-технологічного та машинобудівного факультетів бакалаврського рівня.
(Текст лекцій містить конспект лекцій, практичне заняття, контрольну роботу та контрольні питання з курсу «Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці».)