Науково-практичні заходи

Актуальними науковими напрямами кафедри охорони праці та навколишнього середовища є:
– теоретичні основи безпеки життєдіяльності;
– екологічна безпека;
– техногенна безпека;
– охорона праці;
– охорона навколишнього середовища;
– цивільний захист.

Кафедра має тісний зв’язок і активно співпрацює з різними підприємствами, серед яких ТОВ “Семкор” в м. Баришівка (Україна), “Запоріжсталь”, ТОВ “Наргус”, АТ “Декорус”, ВАТ “Сумський НВО ім . М.В. Фрунзе “, Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень. Кафедрою укладено комплексний договір з Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних досліджень України в Харківській області та Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут». Договір націлений на використання системного наукового підходу до вирішення існуючих складних виробничих проблем з охороною праці, атестацією робочих місць, навчанням і підбором відповідних кадрів на виробництвах, наукових досліджень та розробці нових приладів і заходів щодо захисту працюючих. Термін дії договору 10 років.

Организація наукових конференцій

Починаючи з 2001 року, щороку наша кафедра організовує та проводить міжнародну науково-методичну конференцію “Безпека людини в сучасних умовах”.

Щороку НТУ “ХПІ” проходить міжнародну науково-практичну конференцію “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”. У рамках цієї конференції наша кафедра організовує роботу секції “Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів”.

Студентські олімпіади

Кафедра активно проводить І етап предметних олімпіад, за рефератами і особистим завданням, які готують студенти з курсів “БЖД”, “Основи охорони праці”, “Цивільний захист” та “Екологія”.

Переможці І туру беруть участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіаді з напрямку “Безпека життя і діяльності людини”.
2005-2007 р. місцем проведення був НТУ “ХПІ”, а організатором кафедра “Охорона праці та навколишнього середовища”.
19-28 вересня 2008 р. в НТУ “ХПІ” на базі нашої кафедри була вперше проведена І Міжнародна студентська олімпіада з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” де брали участь студенти з 8 вищих навчальних закладів з 4 країн (України, Словаччини, Польщі та Росії).

З 2009 року студенти приймають участь у олімпіаді за напрямом “Безпека життя і діяльності людини” на виїзді.
ІІ Міжнародна студентська олімпіада з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” проводилася кафедрою “Охорона праці та навколишнього середовища” з 21 по 25 листопада 2011 р. у Словаччині. Брали участь студенти з 11 країн світу (Україна, Росія, Словаччина, Німеччина, Польща, Чехія, США, Індія, Єгипет, Франція, Сирія). За результатами олімпіади IV місце посіла Євсєєва Юлія Вікторівна, студентка групи МТ-47, НТУ “ХПІ”. У загальнокомандному змаганні I місце посіла команда України.

Крім звичайних студентських олімпіада, кафедра проводить і міжнародну інтернет-олімпіаду з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. У ІІІ-й Міжнародній студентській інтернет-олімпіаді брали учасники з України, США, Росії, Ірану.
В 2014 році Інтернет-олімпіада проводилась спільно з Казахстанським державним університетом, де приймали участь студенти Казахстану, України, Турції та ін.

У 2008 р. був укладений міжнародний договір про співпрацю і партнерство між НТУ “ХПІ” та Академією збройних сил Словаччини, м. Ліптовській Мікулаш, про обміні викладачами, студентами, спільну науково-методичну роботу та проведення студентських олімпіад.

Участь у виставках, конкурсах, нагороди

Макети “Мобільна мийка автомобілів з регенерацією та автономним запасом вод” і “Пересувна станція регенерації технологічних розчинів і масел металообробних верстатів” брали активну участь у різних Міжнародних виставках і ярмарках (2006-2010 р.) за результатами яких автори розробок нагороджені.

Технології, розроблені кафедрою

Технологія та обладнання очищення вод містять хром та інші іони металів

Технологія передбачає вилучення домішок до заданих технологічних вимог значень з наступним поверненням води у виробництво. Основним конструктивним відмінністю пропонованої технології є апарат (універсальний електрокоагулятор типу ЕКОС-М), розроблений Березуцьким В.В. Технологія та обладнання пройшли дослідно-промислові випробування і впроваджені на ряді промислових підприємств м. Харкова, м. Запоріжжя та ін. Обсяг води, що очищається від 1 до 20 м3/г. Вартість обладнання та виконуваних робіт найнижча.

Технології та обладнання очищення, регенерації і деструкції мастильно-охолоджуючих рідин (МОР)

Технології передбачають очищення від механічних домішок, знешкодження та видалення вільних масел в процесі експлуатації, що дозволяє використовувати МОР до року і більше без заміни на нову. При необхідності руйнування відпрацьованої МОР, виконується поділ на воду і масло, без застосування хімічних реагентів. Технології пройшли дослідно-промислові випробування, експлуатуються на підприємствах м. Харкова. Вартість обладнання сама мінімальна при високому ефекті. Технології та обладнання розраховані на будь-які типи та обсяги МОР. Дана технологія може бути використана для очищення шахтних і інших вод.

Мобільна мийка легкових автомобілів з регенерацією води і автономним джерелом електроживлення

Піонерська розробка виконана спільно з заводом “Автомобільних шасі м. Харкова. В даний час є результати досліджень та проектна документація на виготовлення. Аналоги на Україні відсутні. Пропускна здатність установки 10-15 автомобілів на годину. Незамінна в місцевості, де вода є дефіцитом, і відсутні джерела електроенергії. Може бути використана в заражених районах, для миття автотранспорту та інших профілактичних заходів. Витрати і обладнання окупається менше ніж за один рік.

Технології та обладнання очищення і регенерації миючих розчинів (МР)

Технологія та обладнання призначені для очищення і регенерації МР з метою їх багаторазового застосування у виробничих умовах. При необхідності, може бути виконано руйнування МР і відділення води від домішок. Технологія пройшла дослідно-промислові випробування і успішно застосовується на ряді промислових підприємств. Технологія та обладнання виконуються під задані обсяги МР. Вартість обладнання та технології порівняно низькі.

Технології та обладнання очищення нафтовмісних вод від домішок

Технологія та обладнання призначені для очищення вод містять масла і може бути успішно використана для очищення і регенерації зливових, конденсатних і т.п. вод у виробничих умовах. Обладнання займає незначні виробничі площі, але дуже ефективно в роботі. Управління установкою автоматичне. Технологія та обладнання пройшли дослідно-промислові випробування і успішно впроваджено на ряді промпідприємств м. Харкова. Наприклад, дослідно-промислові випробування установки на заводі ФЕД м. Харків, показали, що концентрації масел з первинної 3000 мг/л знижується до 3 мг/л при одноразовому пропущенні через апарат очищення.

Технологія та обладнання з утилізації металовмісних відходів, процесів шліфування поверхні металевих виробів

Технологія передбачає сортування, очистку, пресування і термообробку відходів. В результаті застосування технології отримують метал, за складом близький до вихідного, окатиші з високим вмістом металу або металовмісних порошок для порошкової металургії. Технологія та обладнання виконані в кресленнях і пройшли експериментальні дослідження. Відрізняються високим виходом металу.

Розробка показника екологічної безпеки промислового підприємства

Екологічний показник промислового підприємства дозволяє визначати модель регулювання природоохоронної діяльністю на виробництві, виявляти “вузькі” місця в природокористуванні і розробляти перспективні плани на майбутнє, виконувати екологічне картографування. Відмінною рисою пропонованого показника є його порівняльна простота у визначенні.