Нормативні документи для дипломного проектування

Тут Ви можете знайти нормативні документи з дисциплін “Основи професійної безпеки та здоров’я людини” та “Безпека праці та професійної діяльності”.

1. ПУЕ. Правила улаштування електроустановок. – Затвердж. наказом Міненерговугілля України від 21.07.2017 р. № 476.
2. ДБН В.2.5-28:2018 Державні будівельні норми України. Природне і штучне освітлення. – Затвердж. наказом Мінрегіонбуду України від 31.10.2016 р. № 287. Завантажити.
3. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – Затвердж. постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 42.
4. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – Затвердж. постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 37.
5. ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. – Затвердж. постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 39.
6. ДБН В.2.5-67:2013. Державні будівельні норми України. Опалення, вентиляція та кондиціонування. – Затвердж. наказами Мінрегіонбуду України від 25.01.2013 р. № 24 та від 28.08.2013 р. № 410. Завантажити.
7. ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. – Затвердж. наказом Мінгегіонбуду України від 15.06.2016 р. № 158.
8. ДБН В.1.1-7:2016 Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. − Затвердж. наказом Мінрегіонбуду України від 31.10.2016 р. № 287. Завантажити.
9. ДСТУ 7237:2011. Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту. − Затвердж. наказом Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 р. № 37.
10. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. – Затвердж. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 р. № 272.
11. НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні. – Затвердж. наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 р. № 1417.
12. ДСТУ 62305-2012 (IEC 62305-2010). Блискавкозахист. − Введено в дію наказом Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України від 28.05.2012 р. № 640.
13. ДБН В.2.5-56:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту. – Затвердж. наказом Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 р. № 537.
14. ГН 3.3.5-8.6.6.1-2014. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. – Затвердж. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248.
15. НПАОП 0.00-7.15-18. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями. − Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 р. № 207. Завантажити.
16. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – Затвердж. постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 р. № 7.
17. Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони. – Затвердж. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 2020 р. № 1596.
18.  ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. − Затвердж. наказом Мінекономрозвитку України від 02.12.2014 р. № 1429. Завантажити.
19. ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. − Затверд. наказом Держспоживстандарту України від 09.06.2006 р. № 162.
20. Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. – Затвердж. наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 р. № 1804.