Практика

Практика – важлива складова будь-якого навчання. Завжди приємно знати, що усі теорії можна одразу ж випробувати, втілити будь-які ідеї в життя. Наші студенти люблять перевіряти здобуті знання та створюють нові проекти і це найважливіше для розвитку професійних фахівців.

Перелік видів навчальних і виробничих практик та їх тривалість за спе­ціальностями відповідає навчальним планам підготовки фахівців, терміни їх проведення на кожний навчальний рік визначаються графіком навчального процесу.

– Вимоги до організації та проведення переддипломної практики.

– Робоча програма переддипломної практики бакалаврів (4 курс).

– Робоча програма переддипломної практики магістрів (6 курс).