Викладачі

На кафедрі Безпека праці та навколишнього середовища НТУ “ХПІ” працюють висококваліфіковані фахівці, які викладають дисципліни на високому рівні, є авторами багатьох наукових публікацій та мають власні методичні розробки.

Всі викладачі регулярно підвищують рівень своїх знань, розвивають компетентності та проходять підвищення кваліфікації.

ГАРАНТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

РАЙКО
Валентина Федорівна
ВАСЬКОВЕЦЬ
Людмила Антонівна
к.т.н., проф.,
професор кафедри
гарант ОПП “Охорона праці” другого рівня
к.б.н., доц.,
професор кафедри
гарант ОПП “Охорона праці” першого рівня

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

БЕРЕЗУЦЬКИЙ
Вячеслав Володимирович
д.т.н., проф., завідувач кафедри
ВАМБОЛЬ
Сергій Олександрович
д.т.н., проф., професор кафедри
ДРЕВАЛЬ
Олександр Миколайович
к.т.н., доц.,
професор
кафедри
ГОРБЕНКО
Вероніка Володимирівна
к.т.н., доц.,
професор кафедри
БОНДАРЕНКО
Тамара Степанівна
к.т.н., доц.,
доцент
кафедри
КУЗЬМЕНКО
Олена Олексіївна
к.т.н., доц.,
доцент
кафедри
МЕЗЕНЦЕВА
Ірина Олександрівна
к.т.н., доц.,
доцент
кафедри
ГУРЕНКО
Ірина Вікторівна
к.т.н., доц.,
доцент
кафедри
БУКАТЕНКО
Наталя Олексіївна
к.т.н., доц., доцент
кафедри
ПАНЧЕВА
Ганна Михайлівна
к.т.н., доц.,
доцент кафедри
ЯНЧИК
Олександр Григорович
к.т.н., с.н.с.,
доцент
кафедри
ІЛЬЇНСЬКА
Ольга
Ігоровна
к.т.н., доц., доцент кафедри
Вчений секретар Вченої ради ННІ МІТ
СЕМЕНОВ
Євгеній Олександрович
к.т.н., доц., доцент
кафедри
ЄВТУШЕНКО
Наталія Сергіївна
к.т.н., доц., доцент
кафедри
ТВЕРДОХЛЄБОВА
Наталя
Євгеніївна
к.п.н., доц.,
доцент
кафедри
ЯЩЕРІЦИН
Євгеній
Володимирович
к.т.н., доцент кафедри
МАКАРЕНКО
Вікторія
Василівна
к.т.н., доцент кафедри
МАКСИМЕНКО
Олена
Аркадіївна
к.т.н., доцент кафедри
МОВМИГА
Наталя
Євгеніївна

к.п.н, доцент кафедри

ЯЩЕНКО
Лариса
Олександрівна

к.т.н.,
ст. викладач кафедри
ТОЛСТОУСОВА
Оксана
Валеріївна
ст. викладач кафедри
ЄРШОВ
Дмитро
Ігоревич
асистент
кафедри
ОСМАНОВА
Ольга
Вікторівна

 

асистент
кафедри