Спеціальність 263-Цивільна безпека – магістри

Методичні вказівки до виконання розділу “Цивільний захист” кваліфікаційної роботи студентів другого (магістерського) рівня, які навчаються за галуззю знань 26 – “Цивільна безпека”, зі спеціальності 263 – “Цивільна безпека”, освітня програма – “Охорона праці” денної та заочної форми навчання.

Стандарти вищої освіти: Другий (магістерський) рівень – спеціальність 263 Цивільна безпека

Освітньо-професійні програми: 2019 | 2022 (1-ша редакція)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 263 Цивільна безпека – для іноземних студентів

Навчальні плани

1. Україномовні студенти – денна форма навчання:

2017 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2020 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2021 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2022 рік – Переглянути/завантажити (PDF).

2. Україномовні студенти – заочна форма навчання:

2017 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2018 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2020 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2021 рік – Переглянути/завантажити (PDF).

3. Іноземні студенти – денна форма навчання:

2020 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2021 рік – Переглянути/завантажити (PDF).

4. Іноземні студенти – заочна форма навчання:

2020 рік – Переглянути/завантажити (PDF).
2021 рік – Переглянути/завантажити (PDF).


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСІВ
Освітня програма – 263.01 – Охорона праці

Блок дисциплін – “Спеціальна (фахова) підготовка”

Техногенна та екологічна безпека в умовах виробничо-господарської діяльності
– Робоча програма: 2018 | 2022
– Силабуси: 2022
Системний аналіз у вирішені задач професійної та промислової безпеки
– Робоча програма: 2017 | 2021 | 2022
– Силабуси: 2020 | 2021 | 2022
Дистанційний курс
Регіональна техногенна та промислова безпека в умовах сталого розвитку
– Робоча програма: 2018 | 2021 | 2022
– Силабуси: 2020 | 2021 | 2022
Методичні вказівки до практичних занять
Основи наукових досліджень
– Робоча програма: 2017 | 2021
– Силабуси: 2020 | 2021
Безпека праці та професійної діяльності
Техногенно-економічний аналіз професійної та промислової безпеки
– Робоча програма: 2017 | 2021
– Силабуси: 2021
Соціальна відповідальність
– Робоча програма : 2017 | 2021
– Силабуси: 2019
Кібер та професійна безпека (не читається з 2021 року)
Переддипломна практика
– Робоча програма
– Силабус

Профільований пакет дисциплін 01 “Охорона праці”

Устаткування та проектування інженерних систем по забезпеченню професійної і промислової безпеки
Організація безпечного електроспоживання
Експертиза та обстеження у сфері промислового будівництва та цивільного захисту

Профільований пакет дисциплін 02 “Техногенна безпека”

Теоретичні основи експериментальних досліджень з цивільної безпеки
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Інституційні основи прийняття рішень з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
– Робоча програма: 2018 | 2021 | 2022
– Силабуси: 2021 | 2022
Оцінка рівня техногенної безпеки промислового підприємства
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021

Перелік дисциплін вільного вибору студента профільної підготовки

Ризик менеджмент використання обладнання та технологій
Експертно-аналітична оцінка устаткування підвищеної небезпеки
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Соціально-психологічні аспекти управління безпекою праці
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021
Організаційно-технічне забезпечення аудиту з професійної безпеки робочих місць галузі охорони праці
– Робоча програма: 2017 | 2021
– Силабуси: 2020 | 2021
Дистанційний курс
Технологія та інженерія задля сталого розвитку
– Робоча програма: 2021 | 2022
– Силабуси: 2021 | 2022
Організація робіт підвищеної небезпеки
– Робоча програма: 2021
– Силабуси: 2021