Акредитація освітніх програм магістрів 2022

Поле для обговорення

Пропозиції до проекту освiтньо-професійної програми просимо надсилати на адресу Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua. Надіслані пропозиції будуть разміщуватися модератором не пізніше доби з моменту отримання безпосередньо під відповідним посиланням у порядку їх отримання.

Ліцензування та акредитація

1) ОПП “Охорона праці”: 2018, 2020, 2021, 2022

2) Протоколи стейкхолдерів та випускників:

3) Рецензії на ОПП

4) Навчальні плани для здобувачів освіти, громадян України: 2018, 2020, 2021, 2022

5) Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін загальної підготовки:

Здобувачі освіти – громадяни України
ЗП1 Інтелектуальна власність Сілабус РПНД
ЗП2 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами Сілабус РПНД
ЗП3 Іноземна мова за професійним спрямуванням Сілабус РПНД

6) Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін спеціальної підготовки:

СП1
Техногенна та екологічна безпека в умовах виробничо-господарської діяльності Сілабус РПНД
СП2 Системний аналіз у вирішені задач професійної та промислової безпеки Сілабус РПНД
СП3 Регіональна техногенна та промислова безпека в умовах сталого розвитку Сілабус РПНД
СП4 Основи наукових досліджень Сілабус РПНД
СП5 Безпека праці та професійної діяльності Сілабус РПНД
СП6 Техногенно-економічний аналіз професійної та промислової безпеки Сілабус РПНД
СП7 Соціальна відповідальність Сілабус РПНД
СП8 Переддипломна практика Сілабус РПНД

7) Вибіркові освітні компоненти профільної підготовки:

Профільований пакет дисциплін 01 «Охорона праці»
ВП1.1 Устаткування та проектування інженерних систем по забезпеченню професійної та промислової безпеки Сілабус РПНД
ВП1.2 Організація безпечного електроспоживання Сілабус РПНД
ВП1.3 Експертиза та обстеження у сфері промислового будівництва та цивільного захисту Сілабус РПНД
Профільований пакет дисциплін 02 «Техногенна безпека»
ВП2.1 Теоретичні основи експериментальних досліджень з цивільної безпеки Сілабус РПНД
ВП2.2 Інституційні основи прийняття рішень з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Сілабус РПНД
ВП2.3 Оцінка рівня техногенної безпеки промислового підприємства Сілабус РПНД

8) Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку:

ВВП1
Ризик менеджмент використання обладнання та технологій Сілабус РПНД
ВВП2 Експертно-аналітична оцінка устаткування підвищеної небезпеки Сілабус РПНД
ВВП3 Соціально-психологічні аспекти управління безпекою праці Сілабус РПНД
ВВП4 Організаційно-технічне забезпечення аудиту з професійної безпеки робочих місць галузі Сілабус РПНД
ВВП5 Технологія та інженерія задля сталого розвитку Сілабус РПНД
ВВП6 Організація робіт підвищеної небезпеки Сілабус РПНД

9) Результати анкетування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» рівня магістр

10) Результати анкетування студентів за результатами зимової сесії 2021/2022 навчального року

11) Відомості про самооцінювання освітньої програми