Учбовий процес – загальні курси кафедри

Основи екології
Типова програма дисципліни “Основи екології”
Силабуси:  Доц. Євтушенко Н.С.
– Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання “Основи екології”/ В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Н.П. Вершиніна та ін.; За ред. доц. О.М. Древаля. – Харків: ХДПУ. – 2001. – Завантажити
Основи професійної безпеки та здоров’я людини
Типова програма дисципліни “Основи професійної безпеки та здоров’я людини”
Приклад оформлення робочої програми дисципліни: “Основи професійної безпеки та здоров’я людини” (Березуцький В.В. 2017 рік).
Робочі програми:
Доц. Макаренко В.В.
Силабуси:
– Проф. Горбенко В.В.: 2019
– Доц. Кузьменко О.О.: 2020
– Доц. Мезенцева І.О.: 2020 | 2021
– Доц. Євтушенко Н.С.: 2020
– Доц. Мовмига Н.Є.: 2021
– Доц. Янчик О.Г.: 2021
– Доц. Макаренко В.В.: 2021
– Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; під ред. проф. В. В. Березуцького. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 553 с. – Завантажити