Учбовий процес – загальні курси кафедри

Основи екології
Типова програма дисципліни “Основи екології”
Силабуси:  Доц. Євтушенко Н.С.
– Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання “Основи екології”/ В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Н.П. Вершиніна та ін.; За ред. доц. О.М. Древаля. – Харків: ХДПУ. – 2001. – Завантажити
Основи професійної безпеки та здоров’я людини
Типова програма дисципліни “Основи професійної безпеки та здоров’я людини”
Приклад оформлення робочої програми дисципліни: “Основи професійної безпеки та здоров’я людини” (Березуцький В.В. 2017 рік).
Робочі програми:
073 спеціальність (Доц. Мовмига Н.Є.)
101 спеціальність (заочна) (Доц. Мезенцева І.О.)
131 спеціальність (Доц. Мезенцева І.О.) | заочна форма
133 спеціальність (Доц. Макаренко В.В.) | заочна форма
141 спеціальність (Доц. Ільїнська О.І.)
152 спеціальність (Доц. Семенов Є.О.)
162 спеціальність (Проф. Горбенко В.В.)
171 спеціальність (Доц. Ільїнська О.І.)
181 спеціальність (Проф. Горбенко В.В.)
185 спеціальність (Проф. Горбенко В.В.)
274 спеціальність (Доц. Янчик О.Г.) | заочна форма (Доц. Мезенцева І.О.)
Силабуси:
– Проф. Горбенко В.В.: 2019  | 2022 (162, 181, 185 – спеціальність)
– Доц. Кузьменко О.О.: 2020
– Доц. Мезенцева І.О.: 2020 | 2021
– Доц. Євтушенко Н.С.: 2020
– Доц. Мовмига Н.Є.: 2021
– Доц. Янчик О.Г.: 2021
– Доц. Макаренко В.В.: 2021
– Доц. Ільїнська О.І.: 2021
– Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; під ред. проф. В. В. Березуцького. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 553 с. – Завантажити