151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Основними компетентностями що будуть отримані здобувачами є наступні:

  • Здатність до організації та проведення наукових досліджень в області автоматизації технологічних процесів із залученням сучасних методів та інформаційних технологій, що мають теоретичне та практичне значення;
  • Здатність розробляти математичні та імітаційні моделі технологічних процесів, які автоматизуються;
  • Готовність до розробки та впровадження методів та алгоритмів аналізу і синтезу систем керування технологічними процесами;
  • Здатність розробляти, проектувати та впроваджувати заходи безпеки навколишнього середовища;
  • Готовність до викладацької діяльності в межах спеціальностей, що споріднені з «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».