Бакалавр — 122 Комп’ютерні науки

Навчальний план освітньої програми Комп’ютерні науки профільного блоку

Інформаційно-аналітичні системи та технології

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 66 1980
ЗП 1 Історія та культура України 4,0 120 1
ЗП 2 Іноземна мова 12,0 360 1-4, 7
ЗП 3 Українська мова 3,0 90 2
ЗП 4 Філософія 3,0 90 3
ЗП 5 Правознавство 3,0 90 4
ЗП 6 Економічний аналіз 3,0 90 5
ЗП 7 Економіка та організація виробництва програмних продуктів 3,0 90 7
ЗП 8 Фізика 4,0 120 1
ЗП 9 Алгебра і геометрія. Частина 1 4,0 120 1
ЗП 10 Алгебра і геометрія. Частина 2 4,0 120 2
ЗП 11 Математичний аналіз. Частина 1 4,0 120 1
ЗП 12 Математичний аналіз. Частина 2 5,0 150 2
ЗП 13 Екологія 3,0 90 6
ЗП 16 Фізичне виховання 12,0 360 1-6
2 Професійна підготовка 74,0 2220
ПП 1 Вступ до комп’ютерних наук та інформаційних технологій 3,0 90 1
ПП 2 Основи програмування. Частина 1 6,0 180 1
ПП 3 Основи програмування. Частина 2 6,0 180 2
ПП 4 Архітектура обчислювальних систем 4,0 120 2
ПП 5 Дискретна математика. Частина 1 4,0 120 2
ПП 6 Дискретна математика. Частина 2 4,0 120 3
ПП 7 Об’єктно-орієнтоване програмування 65,0 180 3
ПП 8 Теорія ймовірностей 4,0 120 3
ПП 9 Математична статистика 4,0 120 4
ПП 10 Кросплатформенне програмування 6,0 180 4
ПП 11 Алгоритми і структури даних 4,0 120 4
ПП 12 Комп’ютерні мережі 4,0 120 5
ПП 13 Основи веб-технологій 5,0 150 5
ПП 14 Історія науки і техніки 3,0 90 5
ПП 15 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 3,0 90 6
ПП 16 Комп’ютерне моделювання процесів та систем 4,0 120 6
ПП 17 Операційні системи та системне програмування 4,0 120 6
3 Дисципліни вільного вибору студента 98,0 2940
3.1 Дисципліни вільного вибору за блоками 86,0 2580
3.1.4 Блок дисциплін 04 “Інформаційно-аналітичні системи та технології” 86,0 2580
ВБ4.1 Диференціальні та різницеві рівняння 4,0 120 3
ВБ4.2 Організація баз даних 5,0 150 3
ВБ4.3 Проектування баз даних 4,0 120 4
ВБ4.4 Обчислювальні методи 5,0 150 4
ВБ4.5 Розподілені та хмарні інформаційно-аналітичні системи 5,0 150 5
ВБ4.6 Аналіз даних 4,0 120 5
ВБ4.7 Комп’ютерна графіка 5,0 150 6
ВБ4.8 Програмування та підтримка веб-застосувань 5,0 150 6
ВБ4.9 Методи оптимізації та дослідження операцій 4,0 120 7
ВБ4.10 Платформи корпоративних інформаційних систем 5,0 150 7
ВБ4.11 Обробка зображень та мультимедіа 4,0 120 7
ВБ4.12 Паралельні та розподілені обчислення 4,0 120 7
ВБ4.13 Тестування програмних систем 4,0 120 7
ВБ4.14 Інтелектуальні системи 4,0 120 8
ВБ4.15 Стиснення інформації 4,0 120 8
ВБ4.16 Теорія роспізнавання образів 4,0 120 8
ВБ4.17 Технології розробки мобільних систем 4,0 120 8
3.2 Дисципліни вільного вибору студента 12,0 360
ВС 1 Дисципліна 1 4,0 120 5
ВС 2 Дисципліна 2 4,0 120 6
ВС 3 Дисципліна 3 4,0 120 7
Практика 6,0 180 8
Атестація 6,0 180
Загальна кількість за термін підготовки 240,0 7200
Військова підготовка 19,0 570 5-8