Економіка та організація виробництва програмних продуктів

Відповідальний лектор

Александрова Тетяна Євгенівна

1. Вступ.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методологічні основи, мета викладання і задачі дисципліни.

Предметом навчальної дисципліни є основні теорії організації виробництва програмних продуктів та стратегічного маркетингу у галузі інформаційних технологій.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст багатьох літературних джерел, що видані на різних мовах, а також комп’ютерні засоби та програмні продукти для планування і розрахунку основних економічних показників.

Методологічною основою дисципліни є використання системного підходу, аналізу та синтезу, класифікації та кодування, сегментації ринку, стратегічного та тактичного планування у процесі організації виробництва програмних продуктів.

Метою викладання є знайомство студентів з послідовністю і змістом дій та заходів для організації виробництва та запуску програмної продукції, а також інтегрування знань студентів та їх використання у новому аспекті діяльності.

1.2. Що студент повинен знати, вміти та з чим повинен бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • послідовність та зміст дій по організації виробництва програмних продуктів;
 • сутність системного підходу до управління ІТ-компаніями;
 • види структур організацій;
 • основи планування виробництва програмного продукту;
 • сутність інноваційної діяльності;
 • види виробничих процесів по створенню програмних продуктів;
 • комплекс обслуговуючих та допоміжних виробництв;
 • критерії оцінки якості ІТ-продукції.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • використовувати системний підхід при проектуванні структури організації по виробництву програмних продуктів;
 • економічно обґрунтувати рішення, щодо організації виробництва, організації праці, організації планування виробництва програмних продуктів;
 • розрахувати основні показники для характеристики виробничих процесів;
 • розробити план тактичного маркетингу та збуту ІТ-продукції.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними вказівками для організації і проведення занять є методичні вказівки для проведення практичних занять. Ці методичні вказівки доступні студентам в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами розрахункового завдання, складанням студентами заліку.

1.5. Организация самостоятельной работы.

Організація самостійної роботи студентів: ОДЗ, індивідуальні консультації.

2. Зміст дисципліни.

Розділ 1. Проектування структури та планування виробництва в організаціях, що займаються створенням програмних продуктів.

Тема 1 Основи теорії організації виробництва програмних продуктів.

Тема 2. Системний підхід до управління виробництвом програмних продуктів.

Тема 3. Проектування структури організацій, що займаються виробництвом програмних продуктів.

Тема 4. Основи організації праці в ІТ-компаніях.

Тема 5. Організація планування виробництва програмних продуктів.

Тема 6. Основи організації інноваційної діяльності ІТ-компаній.

Розділ 2. Особливості процесу виробництва та збуту ІТ-продукції.

Тема 7. Організація основних виробничих процесів створення програмного продукту.

Тема 8. Організація комплексного обслуговування виробництва у галузі створення програмних продуктів.

Тема 9. Організації керування якістю програмної продукції.

Тема 10. Організація тактичного маркетингу та збуту ІТ-продукції.