Програмне забезпечення обчислювальних систем

Відповідальний лектор

Малько Максим Миколайович

1. Передмова.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні основи, мета викладання і завдання дисципліни.

Предметом дисципліни є загальне програмне забезпечення обчислювальних систем, а саме: сучасна операційна система Microsoft Windows , текстовий редактор Microsoft Word, та табличний процесор Microsoft Excel.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст багатьох літературних джерел, виданих провідними виданнями на різних мовах, та вихідна документація і зміст довідкових систем програмного забезпечення.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні методи, що побудовані на репродуктивному повторі теоретичних знань під час проведення лабораторних заняттях разом з самостійною роботою студента.

Мета викладання дисципліни є вивчення і освоєння студентами загальних програмних засобів та методів володіння сучасною обчислювальною технікою та системами, а також створення осередь студентів достатньо високого усередненого рівня знань і умінь в області сучасних обчислювальних систем.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • Методи ефективного управління файлами та іншими ресурсами сучасних обчислювальних систем.
  • Методи створювання і ефективного використання якісних текстових документів, брошур, звітної та довідкової документації.
  • Методи створювання і ефективного використання якісних електронних таблиць.
  • Методи взаємодії сучасних офісних програм та програм загального призначення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • Створювати, копіювати, переміщати, шукати та захищати файлі. Модифікувати параметри Панелі задач, Головного меню, Робочого столу оглядача Internet. Створювати та настроювати параметри ярликів програм. Проводити роботу з командним рядком.
  • Створювати структуру документа у вигляді розділів, назв глав та пунктів, змісту. Створювати та використовувати тільки необхідні стилі з повною настройкою їх параметрів. Вводити текст відформатованний з використанням створених стилів. Створювати інші елементи оформлення документа (малюнки, таблиці тощо) з повнім форматуванням параметрів їх оформлення та розтушування на сторінці.
  • Створювати робочу книгу з взаємозв’язаними робочими листами будь-якої структури. Оформлювати та форматувати таблиці вихідних даних, що також мають структуру. Створювати зведені таблиці, діаграми, та зведені діаграмі, що створені на базі вихідних таблиць. Створювати елементи автоматизації введення даних та обновлення результатів.

1.3. Організаційно-методичні указники щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними указниками для організації і проведення лабораторних занять є “Методические указания для выполнения лабораторных по курсу “Програмне забезпечення обчислювальних систем” в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульних контрольних робіт згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами лабораторних завдань, складанням студентами вихідного іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачений для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені для вивчення та подані їм приклади програмних застосувань, виконують завдання передбачені лабораторними роботами, готують звіти з виконаних лабораторних робіт.

2. Зміст дисципліни.

Модуль 1. Операційна система Windows.

Тема 1. Система безпеки Windows. Дозволяння і права. Користувачі і групи. Типі облікових записів. Захист файлів і папок. Обмеження доступу до особистим файлам. Настройка інтерфейсу Windows. Настройка Панелі задач. Головного меню і Робочого столу. Робота с вибраними і недавніми документами. Настройка сети. Можливості Internet Explorer. Загальні папки і принтери.

Тема 2. Організація файлової системи Windows . Провідник Windows. Додаткові параметри папок. Типі файлів і зіставлення програм. Принципи ефективного управління файлами. Стиснення даних NTFS і ZIP-папки. Ярлики програм.

Модуль 2. Текстовий редактор MS Word.

Тема 1. Введення. Версії редактора MS Word, можливості і різниці. Варіанти інсталяції. Довідкова система. Настройка параметрів робочої середи. Структура документа і види його представлення в вікні програми. Зберігання, перегляд і печать документа. Шаблони і розділи документа MS Word. Шаблони документів: призначення, типі, створення і редагування. Розділи документа: призначення, типі, створення і редагування. Состав і способи редагування параметрів станиць. Состав і способи редагування колонтитулів.

Тема 2. Стилі: призначення і типи. Створення стилів і способи редагування їх параметрів. Стилі заголовків. Створення структури документа. Створення змісту. Головний документ. Форматування по зразку. Пошук і заміна елементів документа. Поля в документі MS Word. Поля: призначення, типи, вставка і редагування. Виноски, перехресні посилання, гіперпосилання, закладки. Методи створення списку літератури і предметного покажчика. Створення назв елементів документа.

Тема 3. Додаткові можливості оформлення документа. Автозаміна і автоформат. Перевірка правопису і розстановка переносів. Таблиці: способи створення, оформлення і редагування. Заголовок таблиці. Діалог Свойства таблицы. Табличні форми. Обчислювальні поля. Рисунки: вставка, створення і редагування. Форматування полотна. Панель Рисование. групування і прив’язка елементів. Організаційна діаграмна. Формули: способи вставки, редагування і оформлення.

Модуль 3. Табличний процесор MS Excel.

Тема 1. Введення. Версії редактора MS Excel, можливості і різниці. Варіанти інсталяції. Довідкова система. Настройка параметрів робочої середи. Структура документа і види його представлення в вікні програми. Зберігання, перегляд і печать документа. Робочі книги і робочі листи. Поняття і состав робочої книги. Основні дії с робочою книгою. Поняття і состав робочого листа. Основні дії с робочим листом. Форматування і редагування робочих листів. Способи ефективної роботи с листами.

Тема 2. Обчислення на робочих листах. Створення формул. Пріоритет операторів. Іменовані чарунки і діапазони. Масиви. Помилкові значення. Логічні вираження. Використання функцій в формулах. Робота зі зв’язаними книгами. Створення формул з допомогою майстра підстановок. Огляд методові аналізу “що якщо”.

Тема 3. Бази даних і аналіз даних. Робота зі списками і зовнішніми даними. Створення, використання і редагування зведених таблиць. Додаткові можливості оформлення робочої книги. Створення, вставка і редагування малюнків. Створення і редагування діаграм. Зведені діаграми.