Операційні системи та системне програмування

Відповідальний лектор

Шахновський Юрій Сергійович

1. Передмова.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні основи, мета викладання і завдання дисципліни.

Предметом дисципліни є вивчення основ функціонування операційних систем та методів, що застосовуються для розробці операційних систем.

Науковою основою вивчення дисципліни є існування різних операційних систем, наприклад DOS, Windows, Unix, SVM та попередня практика праці у ціх ОС .

Методологічною основою викладання дисципліни є принципи створення операційних систем, які поєднують теоретичні та лабораторні заняття разом з самостійною роботою студента.

Мета викладання дисципліни –освоєння методів та засобів розробці операційних систем, набуття начальних навиків праці у ОС UNIX .

Завданням дисципліни є вивчення і освоєння студентами методів створення операційних систем за допомогою прийнятних для них середовищ розробці програм.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • принципи проектування операційних систем;
  • принципи вибору операційних систем для певної мети;
  • працювати в ОС Unix;

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • початкові навички роботи в ОС EM/ESA та UNIX;
  • створювати програми в ОС UNIX;
  • навчитися самостійно працювати в новий операційній системи або дати оцінку ії якості.

Студенти повинні бути ознайомлені:

  • з сучасними проблемами побудови операційних систем.

1.3. Організаційно-методичні указники щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними указниками для організації і проведення лабораторних занять є “Методические указания для выполнения лабораторних по курсу “Операционные системы и системное программирование” в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами лабораторних завдань, складанням студентами іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачений для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені для вивчення та подані їм приклади програмних застосувань, виконують завдання передбачені лабораторними роботами, готують звіти з виконаних лабораторних робіт.

2. Зміст дисципліни.

Модуль 1. Основні принципи розроблення операційних систем.

Тема 1. Терміни.

Тема 2. Концепція процесу.

Тема 3. Управління ресурсами.

Тема 4. Планування ресурсу “Центральний процесор”.

Тема 5. Планування ресурсу “Оперативна пам’ять”.

Модуль 2. Праця у операційних системах UNIX та СВМ.

Тема 1. Начальні навики роботі у UNIX.

Тема 2. Розробка програм у ОС UNIX.

Тема 3. Керуючий язик ВАSH.

Тема 4. Операційні системи OS/360/370 фірми IBM.

Тема 5. Організація взаємодії з мережами у ОС.