Комп’ютерні мережі

Відповідальний лектор

Шахновський Юрій Сергійович

1. Передмова.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні основи, мета викладання і завдання дисципліни.

Предметом дисципліни є вивчення основ функціонування мереж ЕОМ та прикладних програм, що застосовуються при праці в мережі.

Науковою основою вивчення дисципліни є існування мережі Інтернет та різних протоколів, що застосовуються у мережах.

Методологічною основою викладання дисципліни є література по мережам ЄОМ та мережа кафедри та аудиторні часи які поєднують теоретичні та лабораторні заняття разом з самостійною роботою студента.

Мета викладання дисципліни –освоєння принципів роботи мереж.

Завданням дисципліни є вивчення і освоєння студентами програм, що реалізують прикладні протоколі у мережах.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • принципи праці мереж та правила підключення до них.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • наладжувати прості ушкодження локальной мережи та планувати зміни конфігурації у локальной мережи;
  • вільно використовувати основні утиліти мережи Internet.

Студенти повинні бути ознайомлені:

  • з різними протоколами роботи у мережах.

1.3. Організаційно-методичні указники щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними указниками для організації і проведення лабораторних занять є “Методичні вказівки для лабораторних по курсу “Комп’ютерні мережі” в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами лабораторних завдань, складанням студентами іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачений для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені для вивчення та подані їм приклади програмних застосувань, виконують завдання передбачені лабораторними роботами, готують звіти з виконаних лабораторних робіт.

2. Зміст дисципліни.

Модуль 1. Принципи функціонування мереж.

Тема 1. Начальні відомості про мережі.

Тема 2. Модель OCI, яка використається при розробці мереж та протоколів.

Тема 3. Зв’язок IP та ARP протоколів.

Тема 4. Правіла маршрутизації у IP.

Тема 5. Доменні імена.

Модуль 2. Прикладні програми INTERNET.

Тема 1. Telnet.

Тема 2. FTP.

Тема 3. E-mail.

Тема 4. Word Wide Web та Gother.

Тема 5. PROXY сервер.

Тема 6. Пошукові сервера.

Тема 7. Сервера новин.

Тема 8. Обмін данними за допомогою сокетів.