Бакалавр — 186 Видавництво та поліграфія

Навчальний план освітньої програми

Інформаційні технології в медіаіндустрії

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 69 2070
ЗП 1 Історія України 3,0 90 1
ЗП 2 Українська мова 3,0 90 2
ЗП 3 Іноземна мова 8,0 240 1-4
ЗП 4 Філософія 3,0 90 3
ЗП 5 Історія української культури 2,0 60 4
ЗП 6 Основи економічної теорії 2,0 60 4
ЗП 7 Економіка видавництв і поліграфічних підприємств 3,0 90 6
ЗП 8 Вища математика. Частина 1 5,0 150 1
ЗП 9 Вища математика. Частина 2 5,0 150 2
ЗП 10 Вища математика. Частина 3 5,0 150 3
ЗП 11 Загальна фізика. Частина 1 4,0 120 2
ЗП 12 Загальна фізика. Частина 2 4,0 120 3
ЗП 13 Загальна хімія. Частина 1 4,0 120 2
ЗП 14 Дискретна математика 4,0 120 3
ЗП 15 Екологія 2,0 60 6
ЗП Фізичне виховання 12,0 360 1-6
2 Професійна підготовка 147,0 4410
ПП Професійна підготовка за спеціальністю 35,0 1050
ПП 1 Інженерна і комп’ютерна графіка 4,0 120 1
ПП 2 Технічна механіка 4,0 120 4
ПП 3 Основи електротехніки і електроніки 4,0 120 5
ПП 4 Сучасні методи стиснення інформації 4,0 120 4
ПП 5 Історія науки і техніки 2,0 60 5
ПП 6 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 3,0 90 6
ПП 7 Математичні основи комп’ютерної графіки 6,0 180 6
ПП 8 Комп’ютерна обробка зображень 5,0 150 7
ПП 9 Видавничо-поліграфічні матеріали 3,0 90 7
ППс Професійна підготовка за спеціалізацією 112,0 3360
ППс 1 Вступ до спеціальності 3,0 90 1
ППс 2 Програмне забезпечення ЕОМ 4,0 120 1
ППс 3 Інформатика і програмування. Частина 1 7,0 210 1
ППс 4 Інформатика і програмування. Частина 2 6,0 180 2
ППс 5 Архітектура обчислювальних систем 4,0 120 2
ППс 6 Основи об’єктно-орієнтованого програмування 5,0 150 3
ППс 7 Видавнича справа і технічне редагування 5,0 150 3
ППс 8 Комп’ютерні мережі 4,0 120 4
ППс 9 Теорія ймовірностей та математична статистика 5,0 150 4
ППс 10 Бази даних. Частина 1 5,0 150 4
ППс 11 Бази даних. Частина 2 4,0 120 5
ППс 12 Аналіз даних 5,0 150 5
ППс 13 Додрукарське опрацювання інформації 5,0 150 5
ППс 14 Теорія кольору. Частина 1 4,0 120 5
ППс 15 Теорія кольору. Частина 2 5,0 150 6
ППс 16 Основи Internet-технологій. Частина 1 5,0 150 6
ППс 17 Основи Internet-технологій. Частина 2 5,0 150 7
ППс 18 Менеджмент і маркетинг у видавничо-поліграфічних системах 4,0 120 7
ППс 19 Основи дизайну поліграфічних видань 4,0 120 7
ППс 20 3D-моделювання дизайну просторового середовища 5,0 150 7
ППс 21 Сучасні методи стиснення інформації 5,0 150 8
ППс 22 Стандартизація та управління якістю 3,0 90 8
ППс 23 Програмне забезпечення видавничих систем 5,0 150 8
ППс 24 Захист інформації у видавничих системах 5,0 150 8
3 Дисципліни вільного вибору студента 12,0 360
В 1 Дисципліна 1 4,0 120 5
В 2 Дисципліна 2 4,0 120 6
В 3 Дисципліна 3 4,0 120 7
Практика 6,0 180 8
Дипломне проектування 3,0 90
Атестація 3,0 90
Разом 240,0 7200
Військова підготовка 19,0 570 5-8