Бакалавр — 186 Видавництво та поліграфія

Навчальний план освітньої програми

Інформаційні технології в медіаіндустрії

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 67 2010
ЗП 1 Історія та культура України 4,0 120 1
ЗП 2 Іноземна мова 12,0 360 1-4, 7
ЗП 3 Українська мова 3,0 90 2
ЗП 4 Філософія 3,0 90 3
ЗП 5 Правознавство 3,0 90 4
ЗП 6 Фізика. Частина 1 4,0 120 1
ЗП 7 Фізика. Частина 2 4,0 120 2
ЗП 8 Вища математика. Частина 1 5,0 150 1
ЗП 9 Вища математика. Частина 2 5,0 150 2
ЗП 10 Вища математика. Частина 3 5,0 150 3
ЗП 11 Хімія 4,0 120 2
ЗП 12 Екологія 3,0 90 5
ЗП 17 Фізичне виховання 12,0 360 1-6
2 Професійна підготовка 74,0 2220
ПП 1 Вступ до комп’ютерних наук та інформаційних технологій 3,0 90 1
ПП 2 Інженерна і комп’ютерна графіка 4,0 120 1
ПП 3 Інформатика і програмування. Частина 1 6,0 180 1
ПП 4 Інформатика і програмування. Частина 2 6,0 180 2
ПП 5 Архітектура обчислювальних систем 4,0 120 2
ПП 6 Дискретна математика 4,0 120 3
ПП 7 Теорія ймовірностей 4,0 120 3
ПП 8 Видавнича справа і технічне редагування 5,0 150 3
ПП 9 Сучасні технології в медіаіндустрії 5,0 150 4
ПП 10 Комп’ютерні мережі 4,0 120 4
ПП 11 Основи візуального програмування 5,0 150 4
ПП 12 Організація баз даних 5,0 150 4
ПП 13 Додрукарське опрацювання інформації 5,0 150 5
ПП 14 Аналіз даних 5,0 150 5
ПП 15 Історія науки і техніки 3,0 90 5
ПП 16 Теорія кольору 4,0 120 5
ПП 17 Математичні основи комп’ютерної графіки 4,0 120 6
ПП 18 Економічний аналіз 3,0 90 6
ПП 19 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 3,0 90 6
ПП 20 Видавничо-поліграфічні матеріали 4,0 120 6
ПП 21 Основи Internet-технологій. Частина 1 6,0 180 6
ПП 22 Основи Internet-технологій. Частина 2 5,0 150 7
ПП 23 Комп’ютерна обробка зображень 5,0 150 7
ПП 24 Комп’ютерна 3D-графіка і анімація 4,0 120 7
ПП 25 Економіка виробництв і поліграфічних підприємств 3,0 90 7
3 Дисципліни вільного вибору студента 98,0 2940
3.1 Дисципліни вільного вибору за блоками 86,0 2580
3.1.1 Блок дисциплін 01 “Інформаційні технології в медіаіндустрії” 48,0 1440
ВБ1.1 Об’єктно-орієнтоване програмування 5,0 150 3
ВБ1.2 Математична статистика 4,0 120 4
ВБ1.3 Проектування баз даних 4,0 120 5
ВБ1.4 Менеджмент і маркетинг у видавничо-поліграфічних системах 4,0 120 6
ВБ1.5 Основи дизайну поліграфічних видань 4,0 120 7
ВБ1.6 Стандартизація та управління якістю 3,0 90 7
ВБ1.7 Захист інформації у видавничих системах 4,0 120 8
ВБ1.8 Сучасні методи стиснення інформації 4,0 120 8
ВБ1.9 Технології розробки Web-ресурсів 4,0 120 8
Практика 6,0 180 8
Атестація 6,0 180
3.1.2 Блок дисциплін 02 “Технології електронної поліграфії та Web-дизайну” 48,0 1440
ВБ2.1 Програмна візуалізація графічних даних 5,0 150 3
ВБ2.2 Алгоритми і системи пошуку плагіату 4,0 120 4
ВБ2.3 Проектування баз даних 4,0 120 5
ВБ2.4 Мережеве планування 4,0 120 6
ВБ2.5 Рекламні технології 4,0 120 7
ВБ2.6 Інтернет-маркетинг видавничо-поліграфічної продукції 3,0 90 7
ВБ2.7 Технології захисту поліграфічної продукції 4,0 120 8
ВБ2.8 Технології підготовки електронних видань 4,0 120 8
ВБ2.9 Комп’ютерний дизайн ілюстраційної продукції 4,0 120 8
Практика 6,0 180 8
Атестація 6,0 180
3.2 Дисципліни вільного вибору студента 12,0 360
ВС 1 Дисципліна 1 4,0 120 5
ВС 2 Дисципліна 2 4,0 120 6
ВС 3 Дисципліна 3 4,0 120 7
Практика 6,0 180 8
Загальна кількість за термін підготовки 240,0 7200
Військова підготовка 19,0 570 5-8