Магістр — 122 Комп’ютерні науки

Навчальний план освітньої програми за спеціальністю Комп’ютерні науки з наступними профільними блоками:

  1. Інформаційно-аналітичні системи та технології
  2. Інформаційні технології у видавничій діяльності і медіаіндустрії
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 9,0 270
ЗП 1 Організація виробництва та маркетинг 3,0 90 9
ЗП 2 Інтелектуальна власність 3,0 90 9
ЗП 3 Безпека праці та професійної діяльності 3,0 90 10
2 Професійна підготовка 22,0 660
ПП 1 Основи наукових досліджень 3,0 90 9
ПП 2 Інтелектуальний аналіз даних 4,0 120 9
ПП 3 Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання 4,0 120 9
ПП 4 Сучасні Web-технології 6,0 180 10
ПП 5 Візуалізація даних 5,0 150 10
3 Дисципліни вільного вибору 59,0 1770
3.1 Дисципліни вільного вибору за блоками 59,0 1770
3.1.4 Блок дисциплін 04 “Інформаційно-аналітичні системи та технології” 59,0 1770
ВБ4.1 Проектування та підтримка системної та мережевої інфраструктури 4,0 120 9
ВБ4.2 Інформаційна безпека 4,5 135 9
ВБ4.3 Експертні системи та бази знань 4,5 135 9
ВБ4.4 Геоінформаційні системи 5,0 150 10
ВБ4.5 Штучні нейронні мережі 6,0 180 10
ВБ4.6 Обробка великих обсягів даних у корпоративних системах 5,0 150 10
Практика 15,0 450 11
Атестація 15,0 450 11
3.1.15 Блок дисциплін 15 “Інформаційні технології у видавничій діяльності і медіаіндустрії” 59,0 1770
ВБ4.1 Програмне забезпечення електронної комерції 4,0 120 9
ВБ15.2 Анімаційна графіка в електронних виданнях і Web 4,5 135 9
ВБ15.3 Технології інфографіки 4,5 135 9
ВБ15.4 Семіотика і знакові системи в медіаіндустрії 5,0 150 10
ВБ15.5 Інтерактивні системи мультимедіа 6,0 180 10
ВБ15.6 Сучасні технології комп’ютерного відео- і аудіомонтажу 5,0 150 10
Практика 15,0 450 11
Атестація 15,0 450 11
Загальна кількість за термін підготовки 90,0 2700