Магістр — 124 Системний аналіз

Навчальний план спеціалізації

Системний аналіз і управління

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 11,5 345
ЗП 1 Економіка та організація виробництва програмних продуктів 2,0 60 9
ЗП 2 Цивільний захист 1,0 30 9
ЗП 3 Охорона праці в галузі 1,0 30 10
ЗП 4 Інтелектуальна власність 2,0 60 10
ЗП 5 Сучасний математичний апарат для проведення системних досліджень 5,5 165 11
2 Професійна підготовка 71,0 2130
ПП 1 Сучасні методи оптимального керування 4,5 135 9
ПП 2 Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень 6,0 180 9
ПП 3 Розподілені інформаційні системи 4,5 135 9
ПП 4 Програмування 3d-графіки 4,5 135 10
ПП 5 Технології Web-програмування 5,0 150 10
ПП 6 Мережне та системне адміністрування 3,5 105 10
ПП 7 Статистичні методи системного аналізу і прийняття рішень 5,5 165 11
ПП 8 Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах 5,5 165 11
Блок дисциплін 1: 20,0 600
Програмування у комп’ютерних мережах 4,5 135 9
Експертні системи та бази знань 4,5 135 9
Статистична обробка соціально-економічної інформації 5,5 165 10
Штучні нейронні мережі 5,5 165 10
Блок дисциплін 2: 20,0 600
Управління проектами 4,5 135 9
Банківські інформаційні системи 4,5 135 9
Моделювання та ідентифікація систем керування 5,5 165 10
Технології Data Mining 5,5 165 10
Дисципліни вільного вибору студентів за функциональним напрямом (4 дисципліни по 3 кредити) Перелік дисциплін додається 12,0 360
Практика 15,0 450
Переддипломна 15,0 450
нд Науково-дослідна робота 7,5 225 9,10,11
Атестація 15,0 450
Загальна кількість за термін підготовки 120,0 3600

Перелік вибіркових дисциплін

№ п/п Назва дисципліни Кількість кредитів базового обсягу
2 Вибіркова частина
2.1 Дисципліни вільного вибору студента
2.1.1 Основи педагогіки вищої школи 3,0
2.1.2 Сучасні філософські проблеми наукового пізнання 3,0
2.1.3 Іноземна мова за фахом 3,0
2.1.4 Мова ділової комунікації фахівця 3,0
2.1.5 Методика викладання дисциплін кафедри 3,0
2.1.6 Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень 3,0
2.1.7 Основи наукових досліджень та організація НДР 3,0
2.1.8 Історія розвитку наукових шкіл кафедри 3,0
2.1.9 Управління розвитком соціально-економічних систем 3,0
2.1.10 Основи професійної психології 3,0
2.1.11 Технологія управлінської діяльності 3,0
2.1.12 Правові засоби управлінської діяльності 3,0
2.1.13 Методи стохастичної оптимізації 3,0
2.1.14 Імітаційне моделювання бізнес-процесів 3,0
2.1.15 Теорія економічних ризиків 3,0
2.1.16 Основи факторного та кластерного аналізу 3,0
2.1.17 Теорія розпізнання образів 3,0
2.1.18 Конфліктно-керовані системи 3,0
2.1.19 Основи логістики 3,0
2.1.20 Робастне керування динамічними системами 3,0
2.1.21 Мови функціонального програмування 3,0
2.1.22 Теорія інформації та кодування 3,0
2.1.23 Теорія масового обслуговування 3,0
2.1.24 Методика викладання математики та інформатики 3,0