Daily Archives: 23.06.2020

Засідання вченої ради факультету

01.07.2020 р. відбудеться засідання вченої ради факультету соціально-гуманітарних технологій з порядком денним: Про роботу первинної профспілкової організації СГТ факультету у 2019/2020 навчальному році. Доповідає доц. Грень Л.М. Про методичну роботу на кафедрах факультету. Доповідає заст. декана з методичної роботи доц. Ткаченко

Соціально-гуманітарна освіта в НТУ “ХПІ”. Вступ 2020

Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ “ХПІ” здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за 6 спеціальностями: 011 «Освітні, педагогічні науки»; 017 «Фізична культура і спорт»; 035 «Філологія» («Прикладна та комп’ютерна лінгвістика» та «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга –