Конференція трудового колективу Навчально-наукового інституту Соціально-гуманітарних технологій

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

8 лютого 2022 р. о 14.30 розпочнеться конференція трудового колективу Навчально-наукового інституту Соціально-гуманітарних технологій

Порядок денний:

 1. Про порушення клопотання перед ректором НТУ “ХПІ” щодо укладення контракту з директором ННІ Соціально-гуманітарних технологій професором Кіпенським Андрієм Володимировичем.
 2. Вибори представників кафедр до складу Вченої ради ННІ Соціально-гуманітарних технологій.

 

Кіпенський Андрій Володимирович, директор Навчально-наукового інституту Соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Працює в НТУ «ХПІ» з 1973 р. За цей час пройшов шлях від лаборанта до декана факультету. На посаді декана факультету соціально-гуманітарних технологій – з лютого 2016 р.

На протязі звітного періоду окрім виконання обов’язків декана(директора) приймав участь у роботі двох спеціалізованих вчених рад НТУ «ХПІ» з захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Виконував функції члена редакційних колегій двох наукових журналів, включених до переліку наукових фахових видань України: «Прикладна радіоелектроніка» (фізико-математичні науки, технічні), «Фотобіологія та фотомедицина» (біологічні науки, технічні, медичні).

Приймав участь у роботі організаційних комітетів наукових конференцій, семінарів та круглих столів:

 • «Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров’я» (щороку);
 • Конференція магістрантів та аспірантів НТУ «ХПІ» (щороку);
 • «Філософія в сучасному світі» (щороку);
 • «Соціально-політична активність молоді в умовах формування громадянського суспільства» (2017);
 • «Національна ідея: основа стратегії розвитку українського суспільства в XXI столітті» (2017);
 • «Мораль і духовність сучасного світу. Визначення їх місця в українському суспільстві» (2017);
 • «Жінки в історії науки» (2018);
 • «Формування духовної культури майбутніх фахівців» (2018);
 • «Духовність як складова Української державності» (2019);
 • «Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання» (2021).

У період з 2017 по 2021 р. було опубліковано 52 наукових праці і навчально-методичних роботи:

13 – статті у наукових виданнях;

30 – матеріали і тези доповідей (з них 5, що увійшли до бази Scopus);

2 – науково-популярні видання;

3 – колективні монографії;

2 – навчальні посібники;

2 – навчально-методичні посібники.

У звітній період приймав активну участь у роботі громадських наукових організацій.