Психологічна допомога військовим Збройних Сил України

Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (завідувач кафедри член-кор. НАПН, д. пед. н., проф. Олександр РОМАНОВСЬКИЙ) активно співпрацюють з військовою частиною 3005 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України та військовою частиною 4058 Збройних сил України.

Упродовж періоду воєнного стану все частіше командування різних збройних формувань звертається за психологічною допомогою до практичних психологів кафедри, де проводиться психологічне консультування військових Збройних сил України, які отримали психологічну травму під час ведення бойових дій.

Консультування проводиться віч-на-віч професором кафедри Андрієм ЧЕРКАШИНИМ разом зі студентами-психологами Аліною КОРЖЕНКО та Ігорем СУХАНОВИМ. Студенти-психологи, які беруть участь у консультуванні, мають базову вищу освіту та працюють під керівництвом професора Ніни ПІДБУЦЬКОЇ у соціально-психологічній службі НТУ «ХПІ».

З більш докладною інформацією можна ознайомитися на сайті НТУ «ХПІ»