Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

122 Комп’ютерні науки (магістр)

Ліцензійний обсяг за формами навчання (осіб):

  • Денна – 60
  • Заочна – 5
  • Інтегральна – 5

Підготовкою студентів напрямку
«Комп’ютерні науки»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» (122.09)

Никитина

КЕРУЄ:

НІКІТІНА Людмила Олексіївна,
доцент,
кандидат технічних наук

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович,
професор,
доктор технічних наук,
лауреат премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

БРЕСЛАВЕЦЬ Віталій Сергійович,
професор,
кандидат технічних наук

ДРОНОВ Володимир Миколайович,
доцент,
кандидат технічних наук

КАСІЛОВ Олег Вікторович,
професор,
кандидат технічних наук

САВЧЕНКО Микола Володимирович,
кандидат технічних наук