Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

172-2 Програмування у інфокомунікаційних системах (DevOps) (Небюджетна)

Контакти:

кафедра «Системи інформації імені В.О. Кравця»,

вул. Багалія, 13, Харків, Україна, 61002,

к. 209, т. 057-70-76-451, e-mail: pavlo.pustovoitov@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

ПУСТОВОЙТОВ ПАВЛО ЄВГЕНОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 •  Інформатика
 • Основи програмування
 • Теорія ймовірностей
 • Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж
 • Мікросервісні архітектури
 • Методи та засоби захисту інформації у комп’ютерних системах
 • Технології та інструменти DevOps-практик
 • Налаштування  Jenkins та Sonar
 • Патерни проектування
 • Технології збору, зберігання та аналізу даних

Деякі дисципліни за вибором студента:

 • Управління конфігурацією проекту
 • Системний аналіз та моделювання систем
 • Теорія прийняття рішень
 • Системи контролю версій проекту
 • Управління IT-проектами
 • Веб-програмування
 • Програмування на Java Enterprise

Характеристика спеціалізації:

Організаціям, яким необхідні часті випуски інкрементів до програмного забезпечення, може знадобитися інженер DevOps. Методологія DevOps фокусується на стандартизації оточень розробки з метою швидкого перенесення програмного забезпечення через стадії CI/CD, сприяючи швидкому випуску версій. В ідеалі, системи автоматизації збирання і випуску повинні бути доступні всім розробникам в будь-якому оточенні, і у розробників повинен бути контроль над вибором оточення (версія БД, ОС та ін.), а інформаційно-технологічна інфраструктура повинна фокусуватись на задачах застосунка.

Завдання DevOps-інженерів – зробити процес розробки і постачання програмного забезпечення узгодженим з оточенням майбутньої експлуатації об’єднавши в єдину команду розробників, тестувальників та системних адміністраторів, що дозволяє організувати процеси, які далі можна автоматизувати за допомогою інструментів DevOps.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати у IT сфері на посадах DevOps, системного адміністратора.

Знання програмування та СУБД дозволять із легкістю змінювати свою лінію розвитку.