Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

dComFra

РАМКОВА СТРУКТУРА ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧИТЕЛІВ ТА ІНШИХ ГРОМАДЯН

Проект сприяє досягненню цілей щодо модернізації методів та методології (дидактичних підходів, гейміфікації тощо), інтернаціоналізації та співробітництва між ЄС та Україною (рамкова структура DigComp, тренінги ЄС та навчальні матеріали, міжнародна сертифікація тощо).

КОНСОРЦІУМ

Консорціум dComFra складається з 15 партнерів, які мають необхідний досвід, а також достатні бізнесові та освітні зв’язки. Команда демонструє динамічне та потужне об’єднання 12 вищих навчальних закладів – 5 з Європейського Союзу (Литва, Австрія, Чехія, Польща, Румунія) та 7 з України.

Досвід партнерів з ЄС охоплює весь спектр, а також усі рівні необхідних знань та навичок у цій галузі – від розробки навчальних програм з цифрових компетенцій (DC) з подальшим впровадженням DC-тренінгів до DC-тестування та DC-сертифікації внутрішньо переміщених осіб.

Участь українських університетів є важливою для інтеграції нових методологій, навчальних матеріалів, визначення вимог та покращення результатів з урахуванням специфіки та реалій у різних регіонів України.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТУ:

Університет Вітовта Великого (VMU).

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ:

 • Каринтійський університет прикладних наук (CUAS),
 • Чеський університет природничих наук (CULS),
 • Краківський педагогічний університет (UP),
 • Політехнічний університет Бухареста (UPB-CAMIS),
 • Київський національний університет культури і мистецтв (KNUCA),
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (TSNUK),
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (NTU “KhPI”),
 • Донецький національний технічний університет (DonNTU),
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (CHNU),
 • Харківський національний університет радіоелектроніки (KNURE),
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (KrNU),
 • Українська асоціація ІТ-професіоналів( UAITP),
 • Інститут інформаційних технологій (ITI),
 • Міністерство освіти і науки України (MESU).

МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Цей проект має на меті:

 • покращити ситуацію щодо розвитку Цифрових Компетенцій (DC) в Україні (UA),
 • гармонізувати його з європейським напрямом розвитку шляхом адаптації Рамкової Структури Цифрових Компетенцій для Громадян та Освітян,
 • створити Українську національну цифрову коаліцію (UNDC);
 • реформувати підвищення кваліфікації (навчання без відриву від виробництва) для вчителів та надавати досвід «найкращих практик» щодо того, як Цифрові Компетенції можуть бути розвинені в цілому та адаптовані до викликів сектору вищої освіти всередині суспільства загалом.

Мотивація для цього випливає з мети, поставленої Європейською Комісією перед Коаліцією Цифрових Навичок і Робочих Місць, рамковою структурою DigComp та Цифровим Порядком Денним для Європи (DAE).

Для досягнення цілей проекту будуть реалізовані наступні заходи:

 • аналіз рамкової структури EU DigComp;
 • детальний аналітичний звіт щодо DC потреб для України;
 • розробка та впроваджена концепції, структури та технічних засобів dComFra;
 • розробка DC-офісів з електронною платформою (DC offices & DC е-Platform) та 14 навчальних модулів з практичними завданнями для різних груп громадян та освітян;
 • проведення пілотних тренінгів для 210 вчителів/ 140 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО з метою підвищення рівня DC-компетенцій у цільових групах;
 • організація українськими партнерами різноманітних семінарів та інших заходів для цільових груп та широкого загалу з метою зростання кращої обізнаності населення, створення Української національної цифрової коаліції UNDC для збільшення впливу на цей процес;
 • представлення підсумків та результатів проекту за допомогою різноманітних каналів розповсюдження інформації, у тому числі шляхом залучення професійних товариств та зацікавлених сторін UNDC, організації в рамках проекту конференції з DC в Україні.

ВПЛИВ

DComFra сприяє обміну досвідом та передовою практикою в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових компетенцій за рахунок участі у проекті закладів вищої освіти ЄС та навчально-дослідницьких організацій та закладів вищої освіти України.

Проект підтримуватиме зв’язок закладів вищої освіти з ринками праці в межах простору ЄС-Україна, а отже, посилить його вплив на ландшафт ЄС.

Крім того, додаткова цінність проекту для ЄС полягає у:

 • створенні нових українських DC-продуктів шляхом залучення провідних фахівців з цифрової грамотності в ЄС. Розроблені модулі можуть використовуватися партнерами ЄС у навчанні, крім того, нові знання можуть бути додані до освітніх джерел ЄС та, у подальшому, вдосконалюватися;
 • еквівалентна, добровільна конвергенція закладів вищої освіти ЄС та України дозволить бізнесу та суспільству працювати над покращенням якості життя в наших країнах;
 • соціальна інтеграція населення, розвиток електронного суспільства в Україні обіцяє нові можливості європейському суспільству та бізнесу на довгостроковий період;
 • Цифрові компетенції, отримані цільовими групами в Україні, потребуватимуть систем тестування та сертифікації ЄС, що збільшить вплив ЄС в Україні та надаватиме нові можливості для бізнесу ЄС;
 • Спільна робота над освітніми модулями сприятиме розвитку міжкультурного взаєморозуміння та поінформованості, розширюватиме діяльність освітян ЄС та України у сфері налагодження контактів та мобільності.

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ

Цільовими групами протягом життєвого циклу проекту є:

 • Викладачі університету (що працюють повний або неповний робочий день) отримають додаткові знання та цифрові компетентності. Під час проекту вони дізнаються, як викладати предмети цифрової компетентності для будь-яких дорослих; як розробити дані навчальні ресурси та курси, як використовувати офіси цифрової компетентності, зокрема, відповідне програмне забезпечення та обладнання.
 • вчителі шкіл та професійно-технічних освітніх закладів отримають загальну та обрану ними спеціалізовану цифрову компетентність для своєї професійної сфери; буде забезпечено цифровою компетенцією для електронного соціального залучення населення; зможуть користуватися своїм професійним рівнем цифрової компетентності, що базується на Рамковій структурі цифрових компетенцій для освітян, таким чином забезпечується їхня висока кваліфікація та самоокупність;
 • внутрішньо переміщені особи отримають доступ до сучасного комплексу тренінгів та семінарів з цифрових компетенцій, що підвищить їх можливості щодо працевлаштування та адаптації на новому місці;
 • ветерани АТО: Щоб прискорити соціальну адаптацію до цивільного життя, ветерани отримають нові компетенції, необхідні на українському ринку праці та в усьому світі. Завдяки можливостям віртуальному механізму організації праці з використанням цифрових компетенцій за рахунок усунення цифрової нерівності у їх свідомості, ця цільова група, особливо при ампутації кінцівок, зможе зайняти себе виконанням роботи віддалено на дому, наприклад, у якості фрилансера, що забезпечить високу якість життя та можливість брати активну участь у будівництві українського суспільства.
 • Інші зацікавлені сторони: будь-який академічний персонал, студенти та будь-які громадяни отримають можливості щодо покращення своїх цифрових компетенцій, використовуючи створену інфраструктуру та розвинену систему відкритих освітніх ресурсів (OER).