Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

dСomFra СodeWeek UA: WEB-page development in the CMS

Як не володіючи знаннями розробника створити свій сайт?

Даний захід розраховано на підвищення базових цифрових компетенцій. Створити сайт і розмістити його в інтернет можна не знаючи азів WEB програмування.

Матеріал цього вебінару може бути застосовний як для підвищення компетенцій вчителя, школяра старших класів, так і студентів та викладачів.

Даний захід выдбувся завдяки підтримці проекту  “dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra” (No. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP)”

 

#CodeWeekUa
#CodeWeek
#dComFraCodeWeek

How to create your website without the knowledge of the developer?

This measure is designed to increase basic digital competencies. You can create a site and place it on the Internet without knowing the basics of WEB programming.

The material of this webinar can be used to enhance the competencies of teachers, high school students and students and teachers. The language of the webinar is Ukrainian